Saeima pieņem likuma izmaiņas, kas ierobežos banku likvidatoru atlīdzību

9 komentāri
Saeima pieņem likuma izmaiņas, kas ierobežos banku likvidatoru atlīdzību
Foto: f64

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma Kredītiestāžu likuma grozījumus, lai ierobežotu banku likvidatoru vai maksātnespējas procesa administratoru atlīdzību.

Saeima atbalstīja “Vienotības” ierosinājumu noteikt, ka likvidatora un viņa palīga kopējās ikmēneša atlīdzības apmērs nevar pārsniegt 100 000 eiro.

Izmaiņas Kredītiestāžu likumā paredz samazināt likvidatora vai maksātnespējas administratora atlīdzības noteikšanai aprēķināmo bāzi. Šo bāzi plānots noteikt kā starpību starp kopējo kreditoriem izmaksājamo naudas līdzekļu apmēru un summu, kurā ietilpst naudas līdzekļi likvidējamās kredītiestādes kasē, tās noguldījumi Latvijas Bankā, brīvi pieejamie (neapgrūtinātie) naudas līdzekļi citās kredītiestādēs, līdzekļi, kas iegūti, pārdodot finanšu instrumentus, kas iekļauti tirdzniecībai regulētajā tirgū, un līdzekļi, kas iegūti, izmantojot prasījuma tiesības pret dalībvalsti vai ārvalsti.

Likvidatora atlīdzības aprēķina slieksnis sāktos no 2% par tiem likvidatora atgūtajiem, minētajā starpībā ietilpstošajiem līdzekļiem, kuru apmērs pārsniedz 30% no šīs starpības, 3% – ja līdzekļu apmērs nepārsniedz 60%, 4% – ja līdzekļu apmērs nepārsniedz 75%, 5% – ja līdzekļu apmērs pārsniedz 75%.

Šāds regulējums būtu piemērojams, ja kreditoru sapulce ar likvidatoru nav vienojusies par citu atlīdzības apmēru. Līdzīgs regulējums attiektos arī uz maksātnespējas procesa administratoru.

Līdz šim kredītiestādes likvidācijas gadījumā, ko veic saskaņā ar tiesas lēmumu, kā arī maksātnespējas gadījumā likvidatora, viņa palīga vai maksātnespējas administratora kopējās proporcionālās atlīdzības apmērs tika noteikts no visa apmierināto kreditoru prasījuma apmēra apjoma, ņemot vērā uz likvidācijas vai maksātnespējas procesa ierosināšanas brīdi kredītiestādei brīvi pieejamo aktīvu statusu un apjomu.

Likuma izmaiņas tika rosinātas brīdī, kad arvien vairāk kļuva skaidrs, ka tiks likvidēta “ABLV Bank”, kuras likvidatoram būtu iespējams gūt miljonos mērāmus ienākumus par viegli realizējamiem aktīviem.

9 komentāri