Zināms, kā varētu izskatīties plānotais Ķemeru dabas tūrisma centrs un parks

Pievienot komentāru
Zināms, kā varētu izskatīties plānotais Ķemeru dabas tūrisma centrs un parks
Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra izveide ir daļa no Jūrmalas pašvaldības Ķemeru attīstības vīzijas iecerēm (Publicitātes foto)

Top plāni Ķemeru atdzimšana. Jūrmalas pašvaldība izstrādājusi attīstības vīziju, kas paredz kurortoloģijas atdzimšanu, dabas un kultūras tūrisma attīstību, sakārtojot infrastruktūru, atjaunojot kultūrvēsturisko mantojumu un saglabājot unikālās Ķemeru dabas vērtības.

Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra izveide ir daļa no Jūrmalas pašvaldības Ķemeru attīstības vīzijas iecerēm un šobrīd Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīkotajā starptautiskajā arhitektūras metu konkursā Ķemeru dabas tūrisma centra vīzijas un meža parka labiekārtojuma ieceres izstrādei noteikti uzvarētāji.

Pirmā vieta piešķirta SIA ”Lauder Architekts”, otrā –apvienotajam SIA ”Outofbox”, SIA ”Landshape”, SIA ”H2E” un SIA ”IE.LA” piedāvājumam, savukārt par trešo labāko atzīts SIA ”BB Studija”, Arhitektu firmas”KUBS” SIA un SIA ”Labie koki” veikums. Kopumā metu konkursā tika saņemti 11 pieteikumi.

Konkursa ”Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra vīzija un meža parka labiekārtojuma iecere Ķemeros” metiem bija jāietver arhitektoniskie un funkcionālie dabas tūrisma centra risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības priekšlikumi mežaparka ainavas izveidei un labiekārtojumam ar izziņas, izklaides, aktīvās un pasīvās atpūtas infrastruktūras elementiem.

Edgars Stobovs
Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors

Interese par konkursu un piedāvājumu daudzums liecina, ka pats objekts un tēma dalībniekiem ir interesanta, vienlaikus jāatzīmē, ka uzdevums bija visai komplicēts. Konkursa piedāvājumu vērtēšanas laikā žūrija atzinīgi novērtēja priekšlikumus par iekšpagalma veidošanu dabas tūrisma centrā, uzrunāja idejas pilsētvides sakārtošanai starp centra teritoriju, ūdenstorni un bijušo poliklīnikas ēku, kā arī priekšlikumi dabas centra teritorijas sasaistei ar mežaparku – piemēram, gaisa takas izveidošana vai vertikāla akcenta – skatu torņa – ierīkošana.

Nākamais solis pēc metu konkursa noslēguma ir būvprojekta izstrāde, kas plānota 2018. gadā, savukārt 2019. gadā plānots sākt objekta būvniecību.

Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra izveide ir daļa no Jūrmalas pašvaldības Ķemeru attīstības vīzijas iecerēm, kas paredz kurortoloģijas atdzimšanu, dabas un kultūras tūrisma attīstību, sakārtojot infrastruktūru, atjaunojot kultūrvēsturisko mantojumu un saglabājot unikālās Ķemeru dabas vērtības. Jaunais centrs Ķemeros iecerēts kā unikāls Jūrmalas ”enkurobjekts” – interaktīvs, izglītojošs dabas tūrisma objekts, kura īstenošana palīdzēs revitalizēt degradēto teritoriju un veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību, sekmēs nodarbinātību un tūrisma plūsmas pieaugumu Jūrmalā. Centra satura izstrādei Jūrmalas pašvaldība ir piesaistījusi Latvijas Universitātes ekspertus.

Tuvākajos gados Jūrmalas pašvaldība plāno sakārtot parka teritoriju un kultūrvēsturiskos objektus, celiņus, apgaismojumu, parka arhitektūru un labiekārtojuma elementus. 2019. gadā plānots sākt Ķemeru ūdenstorņa atjaunošanu – tur būs tūrisma informācijas punkts, pastāvīgā galerija, kas iepazīstinās ar Ķemeru kūrorta vēsturi, mainīgā ekspozīcija un divas skatu platformas. Projektus Ķemeru teritorijas attīstībai Jūrmalas pašvaldība plāno īstenot, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.

Lasi vēl