VK: Covid-19 pandēmijas sākumā mediķi par līdzvērtīgu darbu saņēma atšķirīgas piemaksas

2 komentāri
VK: Covid-19 pandēmijas sākumā mediķi par līdzvērtīgu darbu saņēma atšķirīgas piemaksas
KASPARS KRAFTS, F64

Covid-19 pandēmijas sākumā mediķi par līdzvērtīgu darbu saņēma atšķirīgas piemaksas, pārbaudē secinājusi Valsts kontrole (VK).

VK publiskotajā revīzijā “Piemaksu nodrošinājums ārstniecības personām un citiem veselības aprūpes sektorā nodarbinātajiem saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu” teikts, ka laika posmā no 2020.gada 1.marta līdz 31.maijam piemaksu nodrošināšanai ārstniecības personām un citiem veselības aprūpes sektorā nodarbinātajiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu Veselības ministrijai (VM) tika piešķirts finansējums, kas nepārsniedz astoņu miljonus eiro.

Uzzini vairāk te: Mediķu piemaksām par darbu Covid-19 apstākļos atvēl 69 miljonus eiro

Revīzijā norādīts, ka, lai gan ārstniecības iestāžu vadītājiem bija pienākums pašiem lemt par piemaksu piešķiršanas kārtību, veicot darbinieku iesaistes novērtējumu, toreizējās veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) noteiktā kārtība un kritēriji piemaksu sadalei stacionārajās ārstniecības iestādēs nebija skaidri un saprotami definēti, tā pieļaujot interpretāciju.

Lasi vēl: Iedzīvotājus aicina balsot par gada labākajiem mediķiem

To, ka slimnīcām nebija vienotas izpratnes, kā novērtēt nodarbināto iesaisti Covid-19 pacientu ārstēšanā vai Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, to nodalot no pamatpienākumiem veltītā darba laika, apliecināja VK pārbaudes ietvaros veiktās slimnīcu aptaujas rezultāti.

“Tāpēc stacionārajās ārstniecības iestādēs nodarbinātajiem par līdzvērtīgu ieguldīto darbu tika piešķirtas atšķirīgas piemaksas,” secinājuši revidenti.

Piemēram, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, kurā tobrīd bijuši deviņi Covid-19 pacienti, piemaksas apmērs mediķiem nepārsniedza 127,9 eiro, turklāt 70% gadījumu nodarbinātie saņēma “mazo” piemaksu līdz 20 eiro mēnesī. Turpretī SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, kurā bijuši seši Covid-19 pacienti, piemaksa mēnesī sasniedza 973,5 eiro, un 54% gadījumu nodarbināto piemaksa bija robežās no 100 eiro līdz 200 eiro.

12 slimnīcas, uzskatot, ka tās neatbilst veselības ministra noteiktajiem kritērijiem, vai pārmērīga administratīvā sloga dēļ finansējumu piemaksu nodrošināšanai par darbu Covid-19 apstākļos nepieprasīja.

VK atzina, ka Veselības ministrijā, Nacionālajā veselības dienestā un Slimību profilakses un kontroles centrā nodarbinātajiem tika noteiktas fiksētas piemaksas pie darba algas. “Lai gan šīm iestādēm tāpat kā slimnīcām bija pienākums veikt nodarbināto darba laika uzskaiti un piemaksu aprēķināt proporcionāli ieguldījumam Covid-19 jautājumu risināšanā, pārbaudē konstatēts, ka Veselības ministrija to neveica,” atzina revidenti.

VK arī atzina, ka savukārt Nacionālā veselības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra nodarbinātie uzskaitīja papildu pienākumiem patērēto laiku, tomēr tas neietekmēja aprēķinātās piemaksas apjomu, jo piemaksas tika noteiktas procentuāli no darbinieku pilnas slodzes mēnešalgas.

“NMPD izstrādātā piemaksu piemērošanas kārtība ir izsekojama un vērsta uz caurskatāmu, samērīgu un vienlīdzīgu piemaksu nodrošināšanu, jo dienests ir noteicis kritērijus piemaksas aprēķināšanai iestādē nodarbinātajiem atkarībā no to darba specifikas un iesaistes Covid19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā,” piebilda revidenti.

VK aicina Veselības ministriju, nosakot piemaksu noteikšanas kritērijus, neradīt pārmērīgu administratīvo slogu ārstniecības un veselības resora iestādēm, vienlaikus nodrošināt kontroli pār rīkojumā noteikto kritēriju ievērošanu.

Vienlaikus VK informēja, ka Veselības ministrija jau 2020.gada oktobrī tika informēta par šīs pārbaudes rezultātiem, aicinot ministriju ņemt tos vērā, lemjot par piemaksu noteikšanas nosacījumiem nākamajam periodam.

Veselības ministrijā atzina, ka pārbaudē VK ir atklājusi faktisko situāciju un iekļāvusi pēc nozīmes būtisku informāciju. Vienlaikus ministrijā informēja, ka 2020.gada novembrī, nosakot piemaksas, tika mazināts administratīvais slogs ārstniecības iestādēm, paredzot normu, ka iestāžu vadītāji aprēķina un izmaksā piemaksas atbilstoši pienākumu apjomam vai slodzes daļai normāla darba laika ietvaros un tai atbilstoši aprēķinātajam atalgojumam, kurā nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā.

Ieskaties arī šeit: Jaunie ārsti: Mediķu trūkumu risinātu budžeta vietas rezidentūrā

2 komentāri