Visiem īres līgumiem būtu jābūt Zemesgrāmatā – EM virza jaunu likumprojektu

4 komentāri
Visiem īres līgumiem būtu jābūt Zemesgrāmatā – EM virza jaunu likumprojektu
Ilustratīvs foto

Top jauns regulējums dzīvojamo telpu īrei. Ar jauno likumprojektu cer iekustināt īres tirgus attīstību Latvijā un sekmēt jaunu daudzdzīvokļu namu celtniecību.

Ekonomikas ministrija jaunajā likumprojektā būtiski mainījusi līdzšinējo strīdus izskatīšanas kārtību starp izīrētāju un īrnieku. Līdz šim tā bija sarežģīta un varēja ieilgt uz vairākiem gadiem.

Tikmēr dzīvokļu īpašniekiem pašiem bija jāmaksā komunālos maksājumus, ciešot zaudējumus, kā arī ilgstoši jāgaida uz tiesas sprieduma izpildi, ja negodprātīgie īrnieki bija saņēmuši, piemēram, maznodrošinātā statusu.

Mārtiņš Auders
EM Mājokļu politikas departamenta direktors

Ja šobrīd visi strīdi ir jāskata prasības kārtībā tiesā, tad mums ir paredzēta saistību bezstrīdus izpildīšana. Tas nozīmē, ka nav ilgstoša tiesvedība.

Pamatā investorus varētu interesēt divi gadījumi – īres līgums ir beidzies un īrnieks atsakās atstāt to izīrēto telpu. Otrā lieta ir par īrnieka parādiem par īri.

4 komentāri