Visā valstī piemin sērpilnu lappusi Latvijas vēsturē un 1941. gada izsūtīšanu upurus

Pievienot komentāru

Trešdien, 14. jūnijā, pieminam sērpilnu lappusi Latvijas vēsturē – šajā dienā 1941. gadā sākās masveida iedzīvotāju deportācijas.

Komunistiskais terors skāra gandrīz ikvienu Latvijas ģimeni, un tā cirstās rētas vēl šodien nav pilnībā sadzijušas. Ar piemiņas pasākumiem visā valstī cilvēki aicināti neatstāt izsūtīšanu upurus pagātnes aizmirstībā.

1941.gada jūnijā bija apritējis tieši gads, kopš Latvija bija okupēta un padarīta par Padomju Savienības republiku. Sākās pirmās masveida represijas pret iedzīvotājiem, un Šķirotavas stacija bija viena no vietām, no kurienes veda cilvēkus uz Sibīriju.

Foto – Visā valstī piemin sērpilnu lappusi Latvijas vēsturē

 

Visā valstī izveda vairāk nekā 15 tūkstošus cilvēku, kam nācās cīnīties par izdzīvošanu. Lopu vagonos saspiestības, karstuma, ūdens un ēdiena trūkuma dēļ daudzi garo ceļu neizturēja un gāja bojā, bet tiem, kur izdzīvoja, arī izsūtījumā vietās Sibīrijā dzīve nedevās viegla – cieta no trūkuma, gandrīz bada, slimībām un smagiem darba apstākļiem. Dzimteni vēlreiz ieraudzīt izdevās vien daļai.

Šajā dienā piemiņas pasākumi sākās ar atceres brīdi izsūtīšanu sākumpunktā Rīgā – Šķirotavas un Torņakalna stacijās. Pieminēt represētos ieradās gan tuvinieki, gan tie, kuri paši piedzīvojuši garo ceļu lopu vagonos.

Andrejs Ermuiža
represētais

Mani 1949. gadā izsūtīja uz Sibīriju. Bet nāku pieminēt radiniekus, ko izsūtīja 1941. gadā. Tas ir neaizmirstams pārdzīvojumu brīdis, ko nevar aizmirst.

Ieva Kārkliņa
represētā

Manu tēvu 1941. gadā apcietināja, un tur viņš arī ir. Sibīrijā. Viņš neatgriezās dzimtenē un savu māju nav redzējis, ko uzcēla.

Deportācijām bija nolemtas ģimenes, kas komunistu varai šķita bīstamas – pārsvarā inteliģences pārstāvji. Pieminot svešumā aizvestos, visā valstī norisinājās atceres pasākumi, bet Rīgā piemiņas brīdis turpinājās ar fonda “Sibīrijas bērni” rīkoto gājienu no Okupācijas muzeja līdz Brīvības piemineklim.

Ar šo dienu deportāciju šausmas nebeidzās. 1949. gadā izsūtīja daudz lielāku iedzīvotāju skaitu – ar kārtējo varas nežēlību saskārās ap 44 tūkstošiem iedzīvotāju.