Vienreizējo 200 eiro atbalstu plāno piešķirt arī izdienas pensijas saņēmējiem ar noteiktu invaliditāti

1 komentārs
Vienreizējo 200 eiro atbalstu plāno piešķirt arī izdienas pensijas saņēmējiem ar noteiktu invaliditāti
ARTŪRS ŠPAKS, BEZ TABU

Latvijā dzīvojošiem Latvijā piešķirtās izdienas pensijas saņēmējiem, kuri nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte, tiks izmaksāts vienreizējais 200 eiro pabalsts Covid-19 radīto negatīvo seku mazināšanai, paredz valdības atbalstītie likuma grozījumi.

Saeima martā pieņēma grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas noteica to personu loku, kuram tika izmaksāts vienreizējais 200 eiro pabalsts. Attiecībā uz izdienas pensijas saņēmējiem vienreizējo pabalstu tika noteikts izmaksāt tikai tiem cilvēkiem, kas sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem vecuma pensija nav piešķirta.

Labklājības ministrija (LM) atzīmē, ka citiem izdienas pensijas saņēmējiem vienreizējo pabalstu nebija paredzēts izmaksāt, jo izdienas pensija pēc savas būtības jau ir speciāla sociālā garantija. Ministrijā arī norāda, ka izdienas pensiju piešķir un izmaksā cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kuri lielā daļā arī pēc atvaļināšanās no dienesta turpina darba attiecības.

Taču starp izdienas pensijas saņēmējiem ir arī cilvēki ar invaliditāti, kuri, jo īpaši ar pirmās un otrās invaliditātes grupu, ir vieni no vismazāk aizsargātākajām sabiedrības grupām. Tāpēc LM uzskata, ka arī tiem izdienas pensiju saņēmējiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, ir jāsaņem vienreizējais pabalsts.

Paredzēts, ka pabalstu izmaksās jūlijā un to veiks iestādes, kuras piešķir un izmaksā izdienas pensijas. Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegto informāciju tās uzskaitē 2021.gada februārī bija 475 izdienas pensijas saņēmēji vecumā līdz 64 gadiem, kuriem ir noteikta invaliditāte. Savukārt Aizsardzības ministrija ir uzskaitījusi 84 izdienas pensijas saņēmējus ar invaliditāti.

Šādas izmaiņas nosaka LM izstrādātais likumprojekts “Grozījumi “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”, kas otrdien, 1.jūnijā, pieņemts valdības sēdē. Par to vēl jālemj un jābalso Saeimai.

1 komentārs