VID riska personu sarakstā iekļautas 10 311 personas

Pievienot komentāru
VID riska personu sarakstā iekļautas 10 311 personas
Foto: f64

Latvijā riska personu sarakstā šobrīd ir iekļautas 10 311 personas, informēja Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

No riska personu sarakstā iekļautajām personām 9190 personas patlaban ir vai iepriekš ir bijušas amatpersonas komercsabiedrībā un tās amata pienākumu pildīšanas laikā ir iestājušies apstākļi, kas bija par pamatu komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanai, un no dienas, kad VID ir pieņēmis lēmumu par komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanu, nav pagājuši divi gadi.

Tāpat sarakstā iekļautas 108 personas, kuras ir piekritušas ieņemt komercsabiedrības valdes locekļa amatu bez nolūka veikt komercdarbību.

Sarakstā iekļautas arī 662 personas, kuras ir vai ir bijušas amatpersonas komercsabiedrībās, un tās amata pienākumu pildīšanas laikā komercsabiedrībai ir izveidojušies nokavētie nodokļu maksājumi, kas pārsniedz 15 000 eiro, ja to samaksas termiņš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav pagarināts vai komercsabiedrība nav iesniegusi maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā, VID rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību un nav pagājuši trīs gadi no nodokļu samaksas termiņa dienas.

Vēl riska personu sarakstā ir iekļauta 351 persona, kuru deklarētās dzīvesvietas adrese atbilst terminam “riska adrese”.

Riska personu sarakstā persona tiek iekļauta uz trim gadiem, izņemot gadījumus, kad ir konstatēta personas deklarētās dzīvesvietas adreses atbilstība riska adreses definīcijai (šādos gadījumos persona ir iekļauta riska personu sarakstā tik ilgi, kamēr personas deklarētās dzīvesvietas adrese atbilst terminam “riska adrese”) vai arī ir zudis pamats personas iekļaušanai riska personu sarakstā, tas ir, persona ir novērsusi atbilstību attiecīgajam kritērijam un par to paziņojusi VID.

Ja ir zudis pamats personas iekļaušanai riska personu sarakstā un persona par to paziņojusi VID, VID vienas darba dienas laikā izvērtē saņemto informāciju, lemj par personas izslēgšanu no riska personu saraksta un pieņemto lēmumu nosūta attiecīgajai personai.

No 2014.gada 1.janvāra VID ir tiesīgs fizisko personu iekļaut riska personu sarakstā gadījumā, ja persona ir piekritusi ieņemt komercsabiedrības valdes locekļa amatu bez nolūka veikt komercdarbību, personas deklarētās dzīvesvietas adrese ir reģistrēta “riska adresē”, persona ir vai ir bijusi amatpersona komercsabiedrībā, un tās amata pienākumu pildīšanas laikā ir iestājušies apstākļi, kas bija par pamatu komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanai, un no dienas, kad VID ir pieņēmis lēmumu par komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanu, nav pagājuši divi gadi.

No 2014.gada 1.jūlija VID ir tiesīgs fiziskas personas iekļaut riska personu sarakstā, papildus tiem kritērijiem, kas ir spēkā no 2014.gada 1.janvāra, gadījumā, ja personai saimnieciskās darbības veikšanas rezultātā ir izveidojušies nokavētie nodokļu maksājumi, kas pārsniedz 7000 eiro, ja to samaksas termiņš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav pagarināts vai nav iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums tiesā, VID rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību un nav pagājuši trīs gadi no nodokļu samaksas termiņa dienas.

Tāpat fizisko personu var iekļaut riska personu sarakstā, ja persona ir vai ir bijusi amatpersona komercsabiedrībā un tās amata pienākumu pildīšanas laikā komercsabiedrībai ir izveidojušies nokavētie nodokļu maksājumi, kas pārsniedz 15 000 eiro, ja to samaksas termiņš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav pagarināts vai komercsabiedrība nav iesniegusi maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā, VID rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību un nav pagājuši trīs gadi no nodokļu samaksas termiņa dienas.

Lai personu iekļautu riska personu sarakstā, abos gadījumos ir jāizpildās visiem minētajiem kritērijiem.

Fiziskas personas atrašanās riska personu sarakstā tai liegs iespēju saņemt atsevišķus Uzņēmumu reģistra pakalpojumus, kas saistīti ar ierakstu izdarīšanu komercreģistrā, piemēram, saistībā ar jauna komersanta reģistrāciju, izmaiņu izdarīšanu komercreģistra ierakstos par jau esošo komersantu, tā amatpersonām utt.

Pagājušā gada jūnija beigās riska personu sarakstā bija iekļautas 11 153 personas.

Riska personu saraksts līdz šim nebija publiski pieejams, bet no šā gada 2.janvāra VID mājaslapā, ierakstot personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, iespējams pārbaudīt, vai persona nav iekļauta riska personu sarakstā.