VID drīzumā papildinās “publisko datubāzi” ar jaunu informāciju par nodokļu maksātājiem

0 Komentāru
VID drīzumā papildinās “publisko datubāzi” ar jaunu informāciju par nodokļu maksātājiem
Notiks Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektores mediju brīfings par viņas iesniegto atlūgumu. (Austra Helēna Žaggere / LETA)

Lai veicinātu sabiedrības informētību, kā arī komercdarbības vides drošību, godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi, Valsts ieņēmumu dienests (VID) no 1.janvāra papildinās VID publiskojamo datu bāzi ar jaunu informāciju par nodokļu maksātājiem.

Publiskojamās informācijas veids un apjoms noteikts likumā “Par nodokļiem un nodevām” veiktajos grozījumos. Likuma grozījumos noteikts, ka, sākot ar 2018.gada 1.janvāri, VID jāpublisko informācija par: darba devējiem, kuri nav samaksājuši sodu par darba samaksas noteikumu pārkāpšanu; darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks; nodokļu maksātājiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav iesnieguši likumos paredzētās nodokļu deklarācijas; personām, kuras iekļautas riska personu sarakstā.

VID informēja, ka darba samaksas noteikumu pārkāpšana visbiežāk ir saistīta ar “aplokšņu” algu izmaksu. Informācija par darba devējiem, kuriem ir aktuāls un nenomaksāts administratīvais sods par konstatētu darba samaksas noteikumu pārkāpšanu, rosinās sabiedrību izvērtēt ar darbaspēka nodokļu izlietojumu saistītas situācijas, pamatojoties uz faktiem par atsevišķu tirgus dalībnieku vēlmi uzņemties atbildību par savu darbinieku labklājību. Piemēram, laikus apsvērt risku nesaņemt sociālās garantijas, strādājot pie uzņēmēja, kuram jau ir konstatēts darba samaksas noteikumu pārkāpums, turklāt sods par to nav samaksāts. Informācija par personām, kas nav samaksājušas administratīvo sodu, būs pieejama līdz dienai, kad sods tiks samaksāts.

Informācija par darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks, būs noderīga, izvērtējot darba samaksas atšķirības līdzīgos uzņēmumos, un palīdzēs pirms stāšanās darba tiesiskajās attiecībās apsvērt iespējamos riskus, skaidroja VID. Dati tiks iegūti, apkopojot darba devēju sniegtās ziņas par savu uzņēmumu, un aktualizēti reizi mēnesī divdesmit piektajā datumā.

Informācija par nodokļu maksātājiem, kuri par vairāk nekā 15 dienām būs nokavējuši normatīvajos aktos paredzēto nodokļu deklarāciju iesniegšanu, mudinās ievērot likuma prasības un paplašinās uzņēmēju iespējas izvērtēt riskus, izvēloties potenciālos darījuma partnerus. Informācija tiks aktualizēta katru mēnesi 7. un 26. datumā.

Savukārt iespēja iepazīties ar riska personu sarakstu būs noderīga gan uzņēmējiem, gan darbiniekiem un veicinās komercdarbības vides drošību, skaidroja VID. Dati par sarakstā iekļautajām personām tiks atjaunoti katru dienu, tādējādi informācija no publiskojamo datu bāzes tiks dzēsta, līdzko persona būs novērsusi pārkāpumus.

Visa minētā informācija būs pieejama ikvienam interesentam VID tīmekļa vietnē vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze”, kurā jau tagad ir publicēta plaša informācija, piemēram, par saimnieciskās darbības apturēšanu, nodokļu parādniekiem, valsts amatpersonu pārkāpumiem u.c.

0 Komentāru