Pētījums: vecāki ir skeptiski par bērnu iespējām skolā apgūt līderības prasmes

0 Komentāru

Vairāk nekā trešdaļa skolēnu vecāku uzskata, ka skola un skolotāji nepalīdz jauniešiem attīstīt līderību, atklāj ZZ Čempionāta pētījums, ko realizējis pētījumu centrs SKDS.

Vecāki ir skeptiski par bērnu iespējām skolā apgūt līderības prasmes. Par skolu ieguldījumu pilnīgi pārliecināti vien 9% vecāku, bet vēl 40% uzskata, ka skolotāji drīzāk palīdz, nekā nepalīdz.

Tikmēr 49% pamatskolas un vidusskolas skolēnu ir pārliecināti, ka skola palīdz bērniem apgūt līderības prasmes. Vēl 34% norāda, ka izglītības sistēma kopumā drīzāk palīdz attīstīt šīs prasmes.

Par to, vai ikdienas mācību procesa laikā, skolās skolēni apgūst kaut ko no līderības prasmēm, piemēram, patstāvību, lemtspēju un spēju uzņemties atbildību un vadīt kolektīvu, komunikāciju, entuziasmu, deleģēšanu un citus aspektus, jaunieši domājuši maz.

Tomēr, vaicāti, vai vēlētos apgūt un praktiski lietot līderības pamatprincipus, pusaudži pārliecināti, ka tas būtu noderīgi.

Jaunieši neizslēdz iespēju, ka nereti pašiem skolotājiem trūkst līderības prasmju un zināšanu. Tam piekrīt arī programmas ”Iespējamā misija” pedagogi. Vairumā skolu, kurās viņi sāk strādāt, nepieciešams pastāvīgs un laikietilpīgs darbs, lai arī citus, tā saucamā, vecā kaluma skolotājus motivētu kļūt par līderiem klases priekšā.

To atklāj arī pētījums – divas trešdaļas jauniešu par līderi savā dzīvē uzskata mammu, nedaudz mazāk – tēti, savukārt skolotājus par līderiem uzskata mazāk nekā puse (44%) skolēnu.

”Iespējamās misijas” direktors Kārlis Kravis skaidro, ka līderību jauniešos var ieaudzināt, arī izmantojot ikdienas mācību procesu un neveidojot jaunas stundas, piemēram, deleģējot katram no klases bērniem īpašu uzdevumu, kas būtu pirmais solis, apgūstot atbildības uzņemšanos. Nereti pedagogi par galvenajām līderības izpausmēm uzskata komandu darbu, kur vienu jaunieti ieceļ par vadošo, tomēr pētījumi atklāj, ka gan bērni, gan vecāki kā svarīgu līderības prasmi nosauc tieši emocionālo stabilitāti.

Pētījumā arī secināts, ka līderības prasmes būtiski veicina un attīsta sporta pasākumi.
0 Komentāru