VDI uzsāk kampaņu par psihoemocionāliem riskiem darbā

3 komentāri

Sūdzību skaits par nogurumu, stresu, mobingu, kolēģu nelabvēlību un nesamērīgu slodzi darbavietās pieaug. Bet ar psihoemocionāliem riskiem saistīto arodslimību skaits pēdējo trīs gadu laikā ir dubultojies.

Un tā ir ne tikai izdegšana, bet arī virkne citu somatisko simptomu, piemēram, paaugstināts asins spiediens un bezmiegs. Visbiežāk savās sūdzībās darbinieki norāda uz darba laika deficītu, nespēju ietekmēt darba procesu, darbu izolācijā, paaugstinātu atbildību un pat vardarbību.

“Darbiniekiem liekas: “Ai, nu ko es teikšu, man ir daudz jāstrādā, palieku pēc darba, man ir ilgas darba stundas, bet es kaut kā ar to visu tikšu galā”. Ja par šo vispār nerunā, darba devējs, pirmkārt, pat nenojauš, ka viņa pastāv. Un, otrkārt, cilvēkam liekas, ka viņa atrisināsies tāpat. Mani pazemo, mani izsmej, mani aprunā, bet varbūt kaut kā tas pats par sevi pāries. Bet tas nekad nepāriet,” skaidro Valsts darba inspekcijas (VDI) Darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa.

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību psihoemocionālajiem darba vides riska faktoriem, tai skaitā – stresam darba vietās, VDI uzsāk informatīvo kampaņu. Tās laikā tiks veikta anonīma valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu darbinieku anketēšana tiešsaistē ar mērķi noskaidrot, kā paši darbinieki vērtē psihoemocionālos darba vides riskus darba vietā.

Pēc anonīmo anketu datu analīzes VDI inspektori no 14. oktobra dosies uz aptaujātajiem uzņēmumiem un iestādēm, lai pārrunātu situāciju un sniegtu informāciju par veicamajiem pasākumiem, kas darba devējam būtu jāveic psihoemocionālās darba vides uzlabošanā.