Vardarbībā cietušie audžuģimenes bērni vērsušies bāriņtiesā, bet sūdzības ignorētas

4 komentāri

Kādā audžuģimenē šogad atklājusies nežēlīga vardarbība pret bērniem. Tostarp bērnu seksuāla izmantošana. Abiem vecākiem jau uzrādītas apsūdzības un par notikušo būs jāatbild tiesā.

Pāridarījumi notikuši ilgstoši – 12 gadu garumā. Bērni paši bija vērsušies bāriņtiesā, taču tā sūdzības bija “laidusi gar ausīm”. Noziegumus pārtrauca tikai policijas iejaukšanās.

Lietu pirms nodošanas kriminālvajāšanai izmeklēja Valsts policija. Iecirknī vērsās meitenes, kuras ziņoja par seksuālo un fizisko vardarbību audžuģimenē. Lieta nodota prokuratūrai, kas tagad nolēmusi audžuvecākus saukt pie atbildības. 51 gadu vecā audžutēva gadījumā pierādījumi bijuši tik nopietni, ka viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, savukārt 58 gadus vecajai audžumātei ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Vardarbība pret bērniem vērsta 12 gadus, – no 2007. gada līdz pat šim gadam.

“Kriminālvajāšana sākta pret abiem vecākiem. Sievietei apsūdzības ir par fizisku un emocionālu vardarbību pret astoņiem bērniem, vīrietim apsūdzības ir gan par fizisku, emocionālu vardarbību, kā arī seksuālu vardarbību pret divām audžumeitām,” skaidro prokuratūras pārstāve Laura Majevska.

Visi astoņi audžubērni tagad atrodas drošībā un vardarbīgajā ģimenē neatgriezīsies. Bērnu inspekcijas redzeslokā konkrētā ģimene nebija. Izrādās, ka bērni bija sūdzējušies par vardarbību bāriņtiesā. Kurā bāriņtiesā, bērnu interešu vārdā inspekcijā to neatklāj. Šīs bāriņtiesas bezdarbību policija lūgusi vērtēt Bērnu inspekcijai, taču to izvērtēt neesot iespējams. Nolaidība, bezdarbība vai apzināta noklusēšana – to vairs nevarot noskaidrot.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāve Valentīna Gorbunova norāda: “Komentēt to nav iespējams, no dokumentiem tas nav izsekojams. Izprasījām bāriņtiesas materiālus. Tajā laikā  darbojošās bāriņtiesas rīcībā bija informācija, kas sniegta no bērna. Ka, iespējams, ir pazīmes par vardarbību ģimenē. Materiālos nav izsekojamas ne tālākas darbības, ne arī cita virzība. Bāriņtiesa ir reorganizēta. Šis cilvēks, kas vadīja bāriņtiesu, nestrādā. Nav tādas bāriņtiesas kā tādas vairāk!”

Bērnu inspekcija aicina ikvienu bērnu, kas cieš no vardarbības ģimenē, par notikušo nekavējoties ziņot pa uzticības tālruni 116 111.

4 komentāri