Valsts kontrole atklāj virkni nepilnību policijas darbā

Komentāri

Valsts kontrole (VK) revīzijā atklājusi virkni nepilnību pirmstiesas izmeklēšanas efektivitātē Valsts policijā. Arvien lielāku daļu no kopumā pabeigto kriminālprocesu skaita veido uz noilguma pamata izbeigtie kriminālprocesi.

No 2016. gada beigās izmeklēšanā esošajiem aptuveni 200 tūkstošiem kriminālprocesu gandrīz puse ir vecāki par pieciem gadiem. Galvenā problēma, ko secinājusi VK – lielākajai daļai izmeklētāju trūkst gan motivācijas, gan arī nepieciešamās kvalifikācijas. Tikai 47% izmeklētāju ir ieguvuši augstāko izglītību tiesību zinātnēs. Lai gan darba tirgū nav izmeklēšanas darbam pilnībā sagatavotu darbinieku, arī pašā policijā nenotiek nepieciešamo zināšanu pilnveide.

Elita Krūmiņa
Valsts kontroliere

Pirmkārt, problēmas izmeklētāju kvalifikācijas un profesionālās pilnveides jomā, jo Valsts policijas izmeklētāji veic visdažādāko jomu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, un tam, protams, ir nepieciešamas specifiskas juridiskās zināšanas. Valsts policijas amatpersonu darba novērtēšanas kārtība neietver prasības novērtēt ar policijas darbību saistītās jomas kompetences, attiecīgi nav noteiktas un netiek vērtētas arī izmeklētājiem atbilstošās kompetences. Ja tādas būtu, varētu vērtēt, kādu zināšanu pietrūkst, kādas mācības vajadzīgas.

Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis vērsa uzmanību, ka negatīvu ietekmi uz kriminālprocesu izmeklēšanas efektivitāti atstājusi arī krīze, kad piespiedu kārtā nācās atlaist darbiniekus un samazināt atalgojumu kvalificētajiem darbiniekiem.

Ints Ķuzis
Valsts policijas priekšnieks

Es atceros to laiku, kad man nekas cits neatlika, ko teikt, ka mēs ejam cauri ellei, un tas tā arī bija. Šos izmeklētājus sākumā trīs mēnešus apmācījām, nāca pa taisno gandrīz no ielas, jo nebija jau citu variant. Es gribētu minēt arī to, ka visas šīs lietas – sākot ar 2009. gada 13. janvāri, psihoaktīvo vielu epopeju, Zolitūdi, Imantu, tie bija mūsu izaicinājumi un ir skaidrs, ka mēs spējam koncentrēties un mobilizēties.

VK atklājusi, ka būtiski uzlabojumi nepieciešami policijas darba organizācijā. Pēdējo gadu laikā veiktās reformas nav bijušas labi organizētas, nereti ļaujot reģionālajām pārvaldēm ar resursiem rīkoties pēc saviem ieskatiem.

Tas novedis pie ievērojamām atšķirībām starp struktūrvienībām. Ir iecirkņi, kuros 82% kriminālprocesu, kur vainīgā persona zināma uzreiz, izmeklē pirmo piecu dienu laikā, bet ir arī tādi, kuri pirmo piecu dienu laikā nespēj atklāt nevienu šādu noziegumu.

Lasi vēl