Valsts kontrole: Ārpusģimenes aprūpes sistēma rada šaubas, vai bērni Latvijā līdz šim bijuši patiesa prioritāte

2 komentāri
Valsts kontrole: Ārpusģimenes aprūpes sistēma rada šaubas, vai bērni Latvijā līdz šim bijuši patiesa prioritāte
EDIJS PĀLENS, LETA

Ārpusģimenes aprūpes sistēma rada pamatotas šaubas par to, vai bērni Latvijā līdz šim bijuši patiesa prioritāte, to secinājusi Valsts kontrole, veicot apjomīgu revīziju par bērnu aprūpi atbildīgajās institūcijās.

Valsts kontrole konstatējusi, ka bieži vien bērnu problēmas nav bijušas prioritāte, jo atbildīgās institūcijas lēmumus bērnu interesēs pieņēmušas vien tad, kad jau ir reāli apdraudēta bērnu veselība vai pat dzīvība. Pašvaldībām bieži vien trūkstot arī datu par to teritorijās esošajiem bērniem.

Valsts kontroles padomes locekle Inga Vārava norāda: “Bieži vien darbs pie sociālā riska ģimenēm tiek uzsākts tikai tad, kad jau ir apdraudēta bērna veselība vai pat dzīvība.”

Savukārt valsts kontroliere Elita Krūmiņa pauž: “Mēs redzējām ļoti daudz šokējošu faktu, kas liek domāt, ka šajā sistēmā daudzas lietas ir ļoti būtiski jāuzlabo.”

Tomēr Valsts kontrole atzinīgi novērtējusi Labklājības ministrijas sāktās aktivitātes audžuģimeņu skaita palielināšanai un pārējo uzņemošo ģimeņu atbalstam. Tas pēdējos gados veicinājis bērnu ārpusģimenes aprūpi, kuru nodrošina aizbildnis vai audžuģimenes, nevis bērnunams.