Valdība zinātnei piešķirs desmit miljonus

0 Komentāru
Valdība zinātnei piešķirs desmit miljonus
Latvijas Zinātņu akadēmija. (Foto: LETA)

Valdība otrdien atbalstīja 9,9 miljonu eiro atvēlēšanu zinātnisko centru konsolidācijai un to izcilības veicināšanai.

Finansējums nepieciešams, lai reformētu nozari un tiktu attīstīti 15 zinātnes un izcilības centri, kas ir guvuši visaugstāko novērtējumu.

Nākamā gada laikā šīs institūcijas par piešķirtajiem līdzekļiem izstrādās savas attīstības stratēģijas, tostarp pētnieciskās programmas, institucionālās attīstības plānus un cilvēkresursu attīstības plānus. Tiks pilnveidota sadarbība starp zinātniskajām institūcijām, augstskolām un darba devējiem, tāpat finansējumu varēs izmantot, lai reorganizētu vai likvidētu atsevišķas zinātniskās institūcijas.

Piešķirto finansējumu varēs izmantot arī zinātniskās institūcijas attīstības stratēģijā noteikto attīstības projektu sociāli ekonomiskā pamatojuma un būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Kā akcentē Izglītības un zinātnes ministrija, šis finansējums ir paredzēts, lai zinātniskie institūti labāk sagatavotos jaunajam Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam. Tiek sagaidīts, ka projektus finansējuma apguvei iesniegs kopumā 15 zinātniskie centri.

Kopējais finansējums ir 9 911 645 eiro, no kuriem 2,5 miljoniem eiro ir paredzēti zinātniskās izcilības attīstībai, bet 7 411 645 eiro – zinātnisko institūciju konsolidācijas atbalstam.

Iespējams, būs pieejams vēl aptuveni viens miljons eiro, bet par šīs summas novirzīšanu tiks lemts pēc 12. decembra.

Jau ziņots, ka valdība šoruden atbalstīja zinātnisko institūciju strukturālās reformas un pētniecības resursu konsolidāciju.

Strukturālo reformu pasākumu mērķis ir starptautiski konkurētspējīga zinātne un pētniecībā balstīta moderna augstākā izglītība, un reformas ietver zinātniskās izcilības attīstību un pārvaldības uzlabošanu. Pašlaik par starptautiski konkurētspējīgām ir atzītas 15 Latvijas zinātniskās institūcijas, kurās ir nodarbināti apmēram 30% no kopējā zinātniskā personāla skaita Latvijā. Lai Latvijas zinātni varētu uzskatīt par konkurētspējīgu, šāds vērtējums ir jāsaņem vairumam zinātnisko institūciju.

Strukturālo reformu atbalsta programmas mērķis ir starptautiski konkurētspējīga zinātne un pētniecībā balstīta moderna augstākā izglītība. Programmas sagaidāmais rezultāts ir zinātnisko institūciju stratēģijas 2015.-2020. gadam (pamats turpmākajiem fondu ieguldījumiem), izstrādāti zinātnisko institūciju rezultātu pārvaldības modeļi un iesākta to ieviešana, zinātnisko institūciju konkurētspējas palielināšana, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju skaita samazinājums.

Pētniecības resursu konsolidācijas pasākumi balstās uz zinātnisko institūciju pašu iniciētajām reformām, kas tiek īstenotas atbilstoši zinātnisko institūciju starptautiskā izvērtējuma rekomendācijām. Atbalsts tiek sniegts tām institūcijām, kas novērtētas ar “4” un “5”, un universitātēm kā zināšanu centriem un paredzēts pētniecības izcilībai un konsolidācijas pasākumiem. Finansiālais atbalsts atkarīgs no institūciju lieluma un to darbības rezultātiem. Turklāt institūcijas savos pieteikumos var iekļaut arī attīstības projektu priekšizpētes pasākumus, ja šie projekti ir nepieciešami zinātnisko institūciju pētniecības programmu īstenošanai un atbilst viedās specializācijas stratēģijas nostādnēm.

0 Komentāru