Valdība iecerējusi atvieglot mežizstrādes noteikumus, atļaujot cirst daudz tievākus kokus

3 komentāri

Plašas diskusijas sabiedrībā raisījusi valdības iecere atvieglot mežizstrādes noteikumus, atļaujot cirst daudz tievākus kokus nekā līdz šim.

Pašlaik esošā kārtība paredz, ka kokus var cirst pēc noteikta vecuma sasniegšanas, vai arī vadoties pēc to apkārtmēra, kas atšķiras atkarībā no mežaudzes kvalitātes. Zemkopības ministrijas izstrādātie grozījumi paredz samazināt labos apstākļos augušo koku ciršanas caurmēru. Bērzam par sešiem centimetriem, eglei – par par pieciem, un priedei – par deviņiem.

Vienlaikus gan paredzēts noteikt, ka nocirsto koku vietā saimniekiem ir jāiestāda citi labas kvalitātes koki. Zemkopības ministrijas pārstāvju skatījumā, noteikumi uzlabos meža kvalitāti nākotnē. Savukārt vides organizācijas pauž bažas par to, ka koku izciršana lielākos apjomos mazinās dabas daudzveidību.

Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis norāda: “Grozījumi koku ciršanas noteikumos virza uz viena vecuma, vienas sugas mežaudzēm, vienkāršotiem mežiem nākotnē. Un ar katru atsevišķu mežsaimniecību šie meži būs vēl vairāk fragmentēti. Mēs redzēsim vēl vairāk kailcirtes. Un tam ietekme uz dabas daudzveidību noteikti nebūs pozitīva.”

Vides organizācijas aicina valdību apturēt jauno noteikumu pieņemšanu līdz brīdim, kad būs pabeigta Dabas skaitīšana.