Vai skolās jāaizliedz mobilie telefoni? Latvijā nav vienprātības šajā jautājumā

2 komentāri
Vai skolās jāaizliedz mobilie telefoni? Latvijā nav vienprātības šajā jautājumā
Ieva Makare/LETA

Francijas parlaments pieņēmis likumu, kas pamatskolā un vidusskolā aizliedz lietot mobilos tālruņus – gan skolēniem, gan skolotājiem.

Skolas gan var dot atļauju tos izmantot izglītošanās mērķiem. Latvijas valsts iestādes Francijas piemēram sekot negrasās, bet skolu vadītāju viedokļi par to, vai mobilo telefonu izmantošanu vajadzētu regulēt, atšķiras.

Kopš 2010. gada Francijas skolās audzēkņiem bija aizliegts lietot mobilo tālruni mācību stundu laikā, bet jaunais likums, kas būs jāievēro jau no šā gada septembra, aizliegumu paplašina uz visu mācību iestādes teritoriju un attiecas arī uz starpbrīžiem. Politiķi norāda, ka tas skolēniem palīdzēs labāk koncentrēties, kā arī izskaudīs vardarbības un pornogrāfijas ietekmi uz bērniem.

Latvijā likums neregulē mobilo telefonu un citu viedierīču lietošanu skolās. Par to mācību iestādēm jālemj pašām, izstrādājot iekšējās kārtības noteikumus. Tomēr, kā rast saprātīgu līdzsvaru šajā jautājumā, par to vienprātības nav.

Piemēram, Rīgas Centra humanitārā vidusskola TV3 Ziņām norāda, ka pilnībā visiem audzēkņiem mācību stundu laikā, bet ne starpbrīžos, ir liegts izmantot gudrās ierīces, ja vien atsevišķu atļauju par to nav devuši skolotāji. Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā par bērnu iespējām lietot viedierīces klases audzinātāji mācību gada sākumā vienojas ar skolēnu vecākiem. Vienlaikus skolas pārstāvji pauž viedokli, ka vismaz 1. līdz 4. klases grupu būtu ieteicams regulēt ar likuma palīdzību.

Solveiga Bērziņa
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktora vietniece mācību darbā

Bērns zaudē uzmanību, viņš nepieder mums, jo viņš nedzird, neredz, viņam gribas būt tur, glaudīt to ekrānu, lai atkal būtu tajā nepabeigtajā spēlītē. Noteikti kaut kādai vienotai līnijai ir jābūt, jo šobrīd jau skolas rīkojas, kā paši ir izdomājuši, kā būtu labāk.

Lai arī sākumskolas bērnu iespējas Rīgas 49. vidusskolā lietot mobilos telefonus ir ierobežotas, direktors tomēr uzsver, ka viedierīces ir neatņemama mūsdienu sastāvdaļa un skolotājiem jāiet laikam līdzi, rodot iespēju tās integrēt mācību procesā.

Imants Mednis
Rīgas 49. vidusskolas direktors

Mūsu skolā mēs pieņemam, ka viedierīces ir mācību rīks un ar skolotāju atļauju tad, kad skolotājs uzskata par nepieciešamu, varam lūgt skolēnus, lai viņi lieto savas viedierīces mācību mērķu, ko skolotājs ir uzstādījis, sasniegšanai. Mēs mācām bērnus nākotnei, nākotne nav iedomājama bez šīm ierīcēm.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) līdz šim mobilo telefonu lietošanu skolās nav ierobežojis un, visticamāk, tuvākajā laikā šā jautājuma risināšanā neiejauksies.

Juris Zīvarts
IKVD Uzraudzības departamenta direktors

Mēs tomēr vēlamies, lai skolas būtu patstāvīgas un attiecīgus jautājumus noregulē pašas. Citreiz tiek pārmests, ka ir pārāk daudz normatīvo aktu un pārāk daudz aizliegumu. Tāpēc uz doto brīdi skolai ir pilnas funkcijas, pilnvaras šo te ierobežot tieši tā, kā tas ir viņiem nepieciešams.

Zīvarts arī norāda, ka šā jautājuma aktualizēšanai valstiskā līmenī būtu nepieciešams saņemt daudz sūdzību par līdzšinējo praksi, taču vidējā statistika ir apmēram trīs ar situāciju neapmierinātu pedagogu vai bērnu vecāku zvani gadā.

2 komentāri