Vāc parakstus par privāto bērnudārzu maksas iekļaušanu attaisnotajos izdevumos

1 komentārs
Vāc parakstus par privāto bērnudārzu maksas iekļaušanu attaisnotajos izdevumos
ROMĀNS KOKŠAROVS, F64

Iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” ir sākta parakstu vākšanu par to, lai privāto pirmsskolas izglītības iestāžu maksu iekļautu attaisnotajos izdevumos.

Kā iniciatīvas autore norādīta Ksenija Puriņa, kuras skatījumā daudzās pašvaldībās netiek risināts “sāpīgais pirmsskolas izglītības iestāžu jautājums”, un daudziem bērniem netiek piedāvāta iespēja apmeklēt pirmsskolas iestādi arī pēc obligātā pirmsskolas vecuma sasniegšanas.

Viņa norāda, ka Izglītības likums nosaka, ka maksu par pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi valsts vai pašvaldību izglītības iestādē sedz no valsts un pašvaldību budžetiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Tikmēr privātas iestādes var pieprasīt maksu.

Iniciatīvas autore skaidro, ka daudzos gadījumos vecāku izvēle par labu privātai iestādei ir nevis lēmums investēt labākā izglītības kvalitātē, jo privātas iestādes ne vienmēr nodrošina labāku izglītības kvalitāti, bet gan izvēle turpināt gūt ienākumus, nevis bez atlīdzības pieskatīt bērnu līdz brīdim, kad pašvaldības iestādē atradīsies vieta.

“Jāņem vērā, ka daudziem bērniem šāds brīdis nekad nepienāk. Ir radīti dažādi atbalsta mehānismi ģimenēm, piemēram, pašvaldības līdzfinansējums aukļu vai privāto iestāžu maksas daļējai segšanai, taču diemžēl vecāku maksājums var sasniegt ievērojamas summas arī tad, ja daļu sedz pašvaldības,” paudusi Purviņa.

Pēc viņas aplēsēm, summas var svārstīties aptuveni no 600 līdz 1500 eiro diapazonā par vienu izglītojamo gadā, gandrīz sasniedzot apmērus, kādus pieprasa augstskolas. Purviņa atzīmē, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) neatmaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no šīs summas, jo pirmsskolas izglītība neatrodas attaisnojamo izdevumu sarakstā, bet, viņasprāt, tie pēc būtības ir attaisnojami izdevumi.

“Ģimenes ar bērniem nedrīkstētu ciest vairāk tikai tādēļ, ka pašvaldībās trūkst pirmsskolas izglītības iestāžu, un tās lemj par labu privātai iestādei, lai turpinātu strādāt un maksāt nodokļus, nevis izvēlas bezdarbu un pabalstus,” uzsvērusi parakstu vākšanas iniciatore.

Viņas ieskatā, ja valsts nosaka, ka bērna pirmsskolas izglītība ir obligāta, bet pašvaldības nespēj nodrošināt vietu pirmsskolas iestādē, tad maksājumi par bērna izglītošanos privātās pirmsskolas izglītības iestādēs būtu iekļaujami attaisnoto izdevumu sarakstā.

Tāpat, pēc Puriņas domām, tie būtu iekļaujami arī tad, ja vecāki izvēlas izglītot bērnu, sākot no minimālā vecuma jeb pusotra gada, ne tikai obligātā vecuma, jo ieguvums valstij no darbaspēka atgriešanās tirgū esot nomaksāti nodokļi.

Viņa rosina noteikt to, ka ja bērns ir pašvaldības rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi un ir sasniedzis vēlamo vecumu pirmsskolas izglītībai, tad maksājumu dokumenti par privāto pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumu būtu iekļaujami attaisnotajos izdevumos, un VID atmaksātu pārmaksātos nodokļus noteiktajā kārtībā.

Iegūstot 10 000 parakstu, iniciatīvu iesniegs izvērtēšanai parlamentā.

1 komentārs