Uzņēmums Latvijā radījis inovatīvu produktu, kas palīdzēs bērniem pārvarēt mācīšanās grūtības

Pievienot komentāru
Uzņēmums Latvijā radījis inovatīvu produktu, kas palīdzēs bērniem pārvarēt mācīšanās grūtības
Publicitātes foto

Katram piektajam bērnam (Latvijā ap 60 000 bērni) var novērot zināmas mācīšanās grūtības, kā rezultātā ar laiku mazinās interese par mācībām, krītas pašvērtējums un bērna ticība sasniegt vēlamo. Līdz ar to samērā bieži rodas arī uzvedības grūtības. Ikviens vecāks vēlas, lai viņa bērns ir veiksmīgs un laimīgs. Tādēļ uzņēmuma “Barboleta” speciālistu komanda darbojas, lai kopīgi palīdzētu bērniem atklāt viņu resursus un radītu apstākļus veiksmīgākai attīstībai.

”Barboleta” ir sociālais uzņēmums, kura komanda izveidojusi gan speciālistu sadarbības platformu ar nosaukumu ”Mācos mācīties”, gan inovatīvu produktu – līdzsvara platformas, ar kuru palīdzību vieglāk un efektīvāki apgūt jauno mācību vielu. Sadarbības platformas darbības mērķis ir noteikt bērna stiprās puses un jomas, kuru dēļ bērnam rodas mācīšanās grūtības un kopīgi veicināt bērna attīstību. Līdzsvara platformu darbība ir balstīta uz motorās koordinācijas attīstības nozīmi intelektuālo spēju attīstībā. Uzņēmums plāno apmācīt attīstības speciālistus jauno platformu pielietošanā, lai aizvien vairāk bērni iegūtu efektīvu iespēju mācīties ar augstāku uzmanības un atmiņas intensitāti, ar pozitīvām emocijām un mazākām stresa sajūtām. Smadzeņu darbības fiksēšanas rezultāti liecina, ka intelektuālās darbības laikā uz mūsu platformām nozīmīgi mazinās stresa līmenis, nozīmīgi pieaug emocionālā iesaiste un uzmanības fokuss, kas nodrošina labāku atmiņas darbību.

Vecāki un bērni var saņemt speciālistu individuālās konsultācijas, lai noteiktu bērna stiprās puses un grūtības, lai izveidotu bērna attīstības plānu. Darbs speciālistu komandā nodrošina mērķtiecīgu pieeju un ātrāku iespēju sasniegt vēlamo rezultātu. Piemēram, ja bērns ar smagiem valodas attīstības traucējumiem pirmo skaņu ar intensīvu darbu pie logopēda iemācās izšķirt no 2 līdz 3 mēnešiem, tad speciālistu komandā, izmantojot mūsu līdzsvara platformas, bērns pirmo skaņu iemācās izšķirt jau piektajā nodarbībā. Mācīšanās prasmju attīstīšanai piedāvājam arī mazo grupu nodarbības skolēniem. Arī sagatavošanās programmu skolai – sociālo, domāšanas, valodas, un problēmu risināšanas spēju veicināšanu.

Būtiskākais komandas efektivitātes pierādījums ir nozīmīga bērnu intelektuālo spēju un mācību sasniegumu paaugstināšanās jau pusgada laikā, jo katrs jomas speciālists izvirza specifiskus attīstības mērķus.

Dažādu jomu speciālistu sadarbības efektivitāti pierāda daudzi piemēri, kas skar ne tikai mācīšanos, bet arī bērna vispārējo attīstību. Piemēram, situācijās, kad vecāki ar bērnu tiek nosūtīti pie psihologa stresa simptomu mazināšanai, jo vērojams neārstējams klepus, diagnostikas rezultātā atklājas, ka bērnam ir medicīniski noteikti faktori, kurus novēršot pazūd arī simptomi. Ir iespēja ātrāk noteikt sūdzību iemeslus un ietaupīt līdzekļus.

Plašāku informāciju par attīstības speciālistu platformu var iegūt šeit un šeit.

Šeit vari nobalsot, ja domā, ka šim projektam ir jābūt konkursa Labās gribas uzņēmējs finālistam.