Turpmāk publiskā teritorija ap ēkām Rīgā būs jāsakopj cītīgāk un laikus

0 Komentāru
Turpmāk publiskā teritorija ap ēkām Rīgā būs jāsakopj cītīgāk un laikus
MĀRTIŅŠ ZILGALVIS, F64

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja atbalstīja grozījumus Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošajos noteikumos, kas paredz būtiskas izmaiņas ēkām piegulošo teritoriju kopšanā.

Piemēram, pašlaik spēkā esošie noteikumi liedz uzkrāt kokiem nobirušās lapas. Savukārt pēc grozījumu stāšanās spēkā lapas būs aizliegts uzkrāt uz cietiem segumiem un divu metru attālumā no tiem. Lapas drīkstēs uzkrāt zālienos un tās būs jānovāc vai nu pēc lapkriša beigām līdz 31. oktobrim, vai arī jāsasmalcina, pļaujot pirmo zāli līdz 30. aprīlim, tādējādi atstājot tās šādā veidā sasmalcinātas kā barības vielas. Tomēr nedrīkstēs lapām un zariem ļaut uzkrāties uz publiskā lietošanā esošām brauktuvēm, piebrauktuvēm, gājēju ietvēm, gājēju ceļiem un laukumiem, kā arī autostāvvietām.

Paredzēts arī noteikt kārtību sagrābto un maisos salikto kritušo lapu centralizētai savākšanai. To nodrošinās no 15.oktobra līdz 30. novembrim.

Apbūvētā nekustamā īpašumā un īpašumam pieguļošajā teritorijā, tāpat kā līdz šim, zāliens būs jāpļauj visā teritorijā, nepieļaujot, ka zāles garums pārsniedz 20 centimetrus.

Neapbūvēta nekustamā īpašuma teritorijā visa pret publisku vietu vērstā teritorija būs jāpļauj ne retāk kā divreiz gadā – līdz kārtējā gada 30. jūnijam un 15. septembrim. Papildus būs jāpļauj divus metrus plata zona uz katru pusi no publiskā lietošanā esošām piebrauktuvēm, piebraucamajiem ceļiem, autostāvvietām, gājēju ietvēm, gājēju ceļiem un laukumiem un četrus metrus plata zona gar īpašuma robežām, nepieļaujot, ka zāle garāka par 20 centimetriem.

Ziemā turpmāk no sniega nebūs jāattīra visus cietā seguma celiņus. Drīkstēs attīrīt celiņus 50% platumā, bet ne mazāk kā 1,5 metrus. Līdz ar to pārējo celiņa platību varēs izmantot sniega uzkrāšanai. Tāpat nebūs prasības nepieļaut apledojuma veidošanos, bet gan būs prasība – nepieļaut slīdamību – nevajadzēs izmantot ledus cērtņus, kas bojā celiņu segumus ledus nokalšanai, bet tā vietā varēs izmantot pretslīdes materiālus.

Lai samazinātu sāls lietošanu gājēju celiņu attīrīšanai no sniega, uz gājēju celiņiem drīkstēs izmantot pretslīdes materiālus ar ne vairāk kā 20% sāls daudzumu tajos. Slīdamības mazināšanai pieļaus arī šķembu izmantošanu, ja to saskaņos ar meliorācijas sistēmas uzturētāju.

Tāpat kā pašlaik, ziemas periodā uzkopšana pirmo reizi būs jānodrošina katru dienu līdz plkst. 8.00.

Jaunie noteikumi arī paredz pašvaldības palīdzību teritoriju kopšanai. Piemēram, saistošajos noteikumos tiks iekļautas līdz šim pašvaldības rīkotās lapu savākšanas akcijas kā arī paredzēta pašvaldības palīdzība to teritoriju kopšana, kur blakus ēkām ir nesamērīgi lielas piegulošās teritorijas. Paredzēts atbalsts piegulošo teritoriju apsaimniekotājiem, nodrošinot ar bezmaksas smiltīm 50 kilogramu apjomā piegulošajās teritorijās esošo cietā seguma ietvju un gājēju ceļu kopšanai.

Grozījumi noteikumos vēl ir jāpieņem Rīgas domes sēdē.
0 Komentāru