Arhīvs: informācija par valdības ārkārtas sēdē lemto saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu

1 komentārs

Preses konferencē sniegta informācija par valdības ārkārtas sēdē piektdien, 8. oktobrī, nolemto attiecībā uz Covid-19 izplatības ierobežošanu – izskatīto rīkojuma projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu uz trim mēnešiem.

Kā zināms, krīzes vadības padome ceturtdien, 7. oktobrī, izskatīja ekspertu sagatavotos rīcības scenārijus Covid-19 straujās izplatības apturēšanai un pēc iespējas saīsināt slimnīcu pārslodzes laiku. Paredzēts, ka ārkārtējās situācijas drošības pasākumi visvairāk ietekmēs cilvēkus bez derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta. Tomēr būs jālīdzdarbojas arī cilvēkiem ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Ko paredz rīkojuma projekts par ārkārtējās situācijas izsludināšanu uz trīs mēnešiem?

No 2021.gada 8.oktobra – uz trim mēnešiem – ieviest pasākumus būtiskai vakcināciju neuzsākušo vai nepabeigušo cilvēku kontaktēšanās ierobežošanai, kā arī nodrošināt drošu kontaktēšanos pret Covid-19 vakcinēto vidū. Saimnieciskos pakalpojumus, tostarp ēdināšanu drīkst sniegt un saņemt, kā arī pasākumus organizēt un apmeklēt pilnībā vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, tai skaitā litojot sejas maskas, ievērojot distanci un platības nosacījumus uz vienu cilvēku, ierobežotu cilvēku skaitu un izmantojot fiksētas sēdvietas.

Tirdzniecības pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē iekštelpās varēs sniegt pārtikas veikalos ar 70% pārtikas precēm no sortimenta, higiēnas precēm dzīvnieku barību un preses izdevumiem, aptiekām, tostarp veterinārajām, optikas veikaliem, dzīvnieku barības veikaliem, preses tirgotavām, higiēnas preču veikaliem ar 70% higiēnas precēm sortimentā, telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietām, kā arī degvielas uzpildes stacijām. Tur pakalpojumus varēs saņemt un sniegt personas bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, ievērojot drošību un apmeklētāju plūsmu pilnībā nodalot no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem un nosakot maksimālo apmeklētāju skaitu – jānodrošina ne mazāk kā 25 kvadrātmetri no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju.

Iekštelpās epidemioloģiski drošā vidē jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju, ja lietot mutes un deguna aizsegus. Tirdzniecība ārtepās ir ļauta epidemioloģiski nedrošā vidē, lietojot mutes un deguna aizsegus.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus varēs sniegt epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot drošības pasākumus, tai skaitā samazinot cilvēku skaitu pie galdiņa līdz četriem un paredzot trīs metru distanci starp galdiņiem.

Pasākumi drīkstēs notikt tikai ar fiksētām sēdvietām, rēgistrējot apmeklētājus, nodrošinot distanci strap sēdvietām, ar maksimāli pieļaujamo pasākuma norises vietas piepildījumu līdz 60% un paredzot maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu 1000, ja cilvēki atrodas nodalītos sektoros ne vairāk kā 300.

Pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu vecāku pavadībā pasākumus fiksētās sēdvietās vai pakalpojumus, kas neparedz aktīvu pārvietošanos, varētu apmeklēt arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez sadarbspējīga sertifikāta un bērni no 12 gadu vecuma ar sadarbspējīgu sertifikātu vai izglītības iestādē veiktu Coivid-19 testu, kas nav vecāks par 72 stundām. Ģimenes ar bērniem tad jānodala no pārējās cilvēku plūsmas.

Darba devējam iespēju robežās darbs jāorganizē attālināti. Darbinieki, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši, klātienē iekštelpās darba vietā var atrasties tikai ar darba devēja rīkojumu, kas pamato šo darbinieku nepieciešamību organizācijas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. Izņēmums var būt, ja darbinieks savus darba pienākumus veic, nesaskaroties ar citiem darbiniekiem, apmeklētājiem vai pakalpojuma saņēmējiem, piemēram kurinātājs, telpu uzkopējs, apsargs, auto šoferis, un citi darbinieki, kas strādā atsevišķā noslēgtā telpā vai ārtelpās.

Darba vides drošības uzturēšanai darba devējam jāizvērtē riskus Covid-19 izplatībai. Pildot konktētus pienākumus, darbinieks darbā var īslaicīgi satikties ar citiem darbiniekiem, var saskarties ar apmeklētājiem, piemēram, izmantojot koplietošanas telpas, liftu un tamlīdzīgi. Darba devējs var pieprasīt veikt darba pienākumus ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Darba vides risku novērtējums darba veikšanai vakcinētajiem vai cilvēkiem ar pārslimošanas sertifikātu jābalsta uz šādiem noteikumos ietvertiem kritērijiem:

  1. amatpersonas, kas darba – amata, dienesta – pienākumu pildīšanas laikā ir tiešā saskarsmē ar klientiem, nonāk fiziskā kontaktā vai ilgstoši atrodas tuvāk par diviem metriem no klienta, vai vairākas amatpersonas darba – amata, dienesta – pienākumus veic ilgstošā savstarpējā saskarsmē, nonāk fiziskā kontaktā, vai ilgstoši atrodas tuvāk par diviem metriem;
  2. amatpersonas, kuriem ir paaugstinātas iespējas inficēties, atrodoties tiešā saskarsmē un kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms;
  3. amatpersonas, kuru klātienes darba amata, dienesta pienākumi ir kritiski svarīgi sabiedrībai, kā arī uzņēmuma vai iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.

Darba devējs var izlemt, ka darbinieks savus darba pienākumus var veikt ar testēšanas sertifikātu. Šādā gadījumā izmaksas testa veikšanai darbiniekam jāsedz no saviem līdzekļiem, vai tos var segt darba devējs.

Lai dotu iespēju darba dvējiem un darbiniekim sagtavoties, rīkojuma projekts paredz pārejas periodu visu darbinieku, kam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāti, testēšanai. Strādājošajie bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta no šā gada 13.oktobra darba pienākumus varēs veikt tikai, ja ir negatīvs Covid-19 tests un līdz 18.oktobrim šo testu var nodrošināt darba vietā, izmantojot ātros SARS CoV-2 antigēna testus, savukārt no 18.oktobra darba pienākumus klātienē varēs veikt tikai ar sadarbspējīgu sertifikātu.

Savukārt no 15.novembra visās darba vietās, kas sniedz pakalpojumus “zaļajā” režīmā, kas strādā ar riska grupām – izglītības iestādēs, aptiekās, ārstniecības iestādēs un ilgstošas sociālās aprūpes centros un citur- varēs strādāt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Ierobežos darba laiku dažādu pasākumu un aktivitāšu norisei, kā arī sabiedriskajai ēdināšanai no plkst. 6.00 līdz 21.00. Bet šo normu neattiecina uz pasākumiem kultūras vietā, tās darbības laiks ir līdz pasākuma beigām, bet ne ilgāk kā plkst. 23.00.

Plānots samazināt interešu izglītības norises klātienē, saglabājot interešu izglītību tikai individuāli, ja pedagogs ir pilnībā vakcinēts vai pārslimojis, taču varēs turpināt mācības klātienē, skolās saglabājot rutīnas Covid-19 skrīningu.

Pieņemtas arī citas izmaiņas.

1 komentārs