Tiesnešu atalgojuma sistēmu atzīst par neatbilstošu Satversmei

0 Komentāru

Tuvākajā laikā valstij būs jārod papildus līdzekļi tiesnešu atalgojuma celšanai. Līdzšinējā prakse, ka tās piesaistītas valsts pārvaldes ierēdņu atalgojumam, atzīta par Satversmei neatbilstošu.

Daļai ierēdņu piemaksu un prēmiju dēļ ir pat divas reizes lielākas algas nekā tiesnešiem. No 2019. gada 1. janvāra valstij jānodrošina atbilstoša darba samaksa arī tiesnešiem.

Jau septiņus gadus tiesnešu algas nosaka pēc valsts pārvaldes ierēdņu atalgojuma. Šī gan ir jau ceturtā reize, kad Satversmes tiesa skata šo jautājumu, bet pirmā, kad to nav ierosinājuši paši tiesneši, bet gan Tieslietu padome. Satversmes tiesa atzīst, ka pašreizējā atalgojumu sistēma neļauj tiesnešiem būt neatkarīgiem.

Satversmes tiesa arī secinājusi, ka ierēdņu algas apmēram pēdējo četru gadu laikā ir teju dubultojušās, kamēr tām it kā piesaistītās tiesnešu algas palikušas nemainīgas, tātad – salīdzinoši zemas.

Abu minēto amatu atalgojumu tik krasi atšķiras piemaksu, prēmiju un naudas balvu dēļ. Kamēr ierēdņiem tie sastāda lielu daļu atalgojuma, tiesnešiem tādu piešķirt nevar.

Sanita Osipova
SATVERSMES TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIECE

Kapēc tiesnešus nevarētu prēmēt par labi padarītu darbu? Atbilde ir ļoti vienkārša – tiesnešus nevērtē pēc darba rezultātiem, jo tiesnešiem vienmēr ir jāstrādā labi. Un tad, kad viņš ir pastrādājis labāk, kā tad viņš strādā citā laikā? Tātad tiesnešu atlīdzības sistēma, tiesnešu darba pienākumi izslēdz šādas prēmijas par labu darbu.

Pašreizējā darba samaksa negarantējot tiesnešu finansiālo drošību, kas ir būtiska, ņemot vērā, ka šis ir amats uz mūžu. Satversmes tiesas ieskatā visai sabiedrībai jābūt ieinteresētai, lai tiesnešu darbu labi apmaksātu. Jāpiebilst, ka patlaban tiesnešu algas ir no 1647 eiro līdz 4315 eiro mēnesī.

Ineta Ziemele
SATVERSMES TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA

Mums tas ir vajadzīgs visiem, ikvienam iedzīvotājam, valsts attīstībai kopumā, lai līdzsvars un atsvars triju valsts varas atzaru starpā pastāvētu, jo valsts vienkārši nevar attīstīties un tiesiski nostiprināties kā tiesiska valsts. Mēs zinām, ja mēs klibojam tiesikumā, tad arī ekonomika klibos.

Satversmes tiesa devusi laiku, lai sakārtotu likumdošanu līdz 2019. gada 1. janvārim. Jau šodien Finanšu ministrijas pārstāvji apņēmās izstrādāt atbilstošus labojumus likumā.

0 Komentāru