Tiesnesis Buls uzskata, ka tieslietu ekspertu izteiktajiem pārmetumi nav pamatoti

1 komentārs

Vismaz divi tiesneši, kuru vārdi izskanējuši saistībā ar negodprātīgiem un, iespējams, pat pretlikumīgiem lēmumiem maksātnespējas procesos, pagaidām turpinās darbu tiesā.

Tomēr viens no viņiem apšaubītās reputācijas dēļ apsver iespēju darbu tiesā pamest, savukārt citiem, iespējams, varētu tikt liegts izskatīt maksātnespējas lietas.

Trīs tiesnešiem, kuru vārds minēts tieslietu ekspertu ziņojumā saistībā ar neizskaidrojamiem un, iespējams, pretlikumīgiem lēmumiem maksātnespējas procesu tiesvedībām laikā no 2008. līdz 2014. gadam, pieņemot lēmumus par savu tālāko darbību tieslietu jomā, vajadzētu nopietni pārdomāt, kāpēc viņu vārds nonācis ziņojumā ar šādiem skarbiem secinājumi, LNT Ziņām atzina tiesnešu ētikas komisijas vadītāja Anita Kovaļevska.

“Tiesnešu ētikas standarti prasītu šādu lēmumu pieņemt vadoties ne tikai no savām personīgajām interesēm, bet domājot arī par visu tieslietu sistēmu kopumā,” min Kovaļevska.

Ziņojumā minētie vārdi ir Rīgas rajona tiesas tiesnesis Raimonds Buls, kādreizējā Siguldas tiesas, tagad Rīgas rajona tiesas tiesnese Valija Grebežniece un Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Jolanta Zaškina. Visi tiesneši šobrīd turpina iztiesāt lietas.

Tiesnesis, kuram eksperti pārmet rupjus likuma pārkāpumus, pieņemot lēmumus maksātnespējas lietās, Raimonds Buls šobrīd aktīvi iztiesā lēmumus Rīgas rajona tiesā Jūrmalā.

Pats tiesnesis intervijai LNT Ziņām piekrīt tikai ar nosacījumu nerādīt viņa seju. Komentējot situāciju, viņš pauda uzskatu, ka ekspertu padomes izteiktie pārmetumi nav pamatoti.

“Gandrīz visas lietas ir vērtētas Augstākajā tiesā, visi nolēmumi vērtēti Augstākajā tiesā. Nevienā lietā Augstākā tiesa nekonstatēja, ka būtu tīši pārkāpts likums vai būtu pielaista nolaidība,” min Buls.

Jautāts, kāpēc, neraugoties uz šiem Augstākās lietas lēmumiem, kuros konstatētas kļūdas tiesību normu piemērošanā vai lietas apstākļu novērtēšanā, komisija tomēr izteikusi tik skarbus secinājumus, tiesnesis norādīja, ka piesaistīto ekspertu vidū bija profesors, kurš strādā ar “Swedbank” saistītā zvērinātu advokātu birojā. Bet “Swedbank” ir atbildētājs viņa personīgajā prasībā pret šo banku par goda un cieņas aizskārumu. “Uzskatu, ka viņš nebija neatkarīgs šajā vērtējumā,” min Buls.

Tā kā tiesnešus par aizdomīgu lēmumu pieņemšanu vairs nevar disciplināri sodīt, jo iestājies divu gadu noilgums, Tieslietu padome nolēma ziņojumu nosūtīt Ģenerālprokuratūrai. Buls uzskata, ka prokuratūrai tas nebūšot nekas jauns, tai lietas apstākļi esot zināmi.

Buls sevi par vainīgu neuzskata. Tomēr medijos aprakstīto skaļo maksātnespējas procesu dēļ viņam šobrīd ir ļoti grūti strādāt, tāpēc gatavojas amatu pamest: “Mana reputācija ir pilnībā sagrauta no valsts puses, un es saprotu, ka es neatradīšu darbu savā profesijā, jurista profesijā, tāpēc apgūstu citu profesiju. Man ir būtiska tiesneša alga. Tad, kad es apgūšu jaunu profesiju, es noteikti mainīšu, jo tas nav iespējami, ka Tevi 10 gadu garumā mērcē un sit, mērcē un sit.”

Buls kopš 2016. gada vairs neizskata maksātnespējas lietas, tomēr tiesnešu maiņas dēļ viņa lietvedībā vēl ir nonākušas 10 lietas, tai skaitā deviņas fizisko personu maksātnespējas lietas un viena juridiskas personas lieta, kas gan nodota stadijā, kad galvenie lēmumi lietās jau bija pieņemti.

Savukārt tiesnesei Grebežniecei, par kuras darbību arī krīt aizdomu ēna, iespējams, varētu liegt iespēju turpmāk piedalīties maksātnespējas lietu izskatīšanā. Tiesnese šobrīd ir aktīvas 30 maksātnespējas lietas, no tām 11 ir juridisko personu lietas.

Rīgas rajons tiesas priekšsēdētāja Inese Siliņeviča atzina, ka ziņojumā ir fakti, kas būtu vērtējami, tomēr tie ir pieņēmumi, uz kura pamata nevar pieņemt notiesājošus spriedumus. Ar trešo tiesnesi, par kuras darbībām mesta aizdomu ēna – Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi Jolantu Zaškinu – LNT Ziņām sazināties neizdevās.

1 komentārs