Tiesnešiem palielinās algas par 35% jeb līdz 2695 eiro

2 komentāri
Tiesnešiem palielinās algas par 35% jeb līdz 2695 eiro
EVIJA TRIFANOVA, LETA

1.janvārī stājas spēkā grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas paredz atalgojuma palielinājumu tiesnešiem un prokuroriem.

Izmaiņas likumā bija nepieciešamas saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu, kurā par pamatlikumam neatbilstošām atzītas normas par tiesnešu atalgojuma noteikšanu. Līdz šim rajona tiesas tiesneša mēnešalga bija noteikta 1966 eiro apmērā, un konstitucionālā tiesa norādījusi, ka tiesnešu darba samaksas faktiskā vērtība nenodrošina tiesnešu finansiālo neatkarību.

Līdz ar to Saeima pieņēma likumu grozījumus, kas paredz tiesnešu algu palielināt par 35% jeb līdz 2695 eiro. Tas nodrošināšot konkurētspējīgu un amata prasībām atbilstošu atlīdzību, kas būtu līdzvērtīga līdzīgu amatu atlīdzībai citos varas atzaros, kā arī citās valstīs. Tas motivētu jaunos profesionāļus pieteikties tiesneša un prokurora amatam, teikts likuma izmaiņu anotācijā.

Tāpat mainīta līdzšinējā kārtība, kad amatalga ik gadu tiek pārskatīta atbilstoši vidējai darba samaksai tautsaimniecībā. Turpmāk mēnešalgas noteikšanā ņems vērā arī kopējo valsts ekonomisko izaugsmi, saglabājot līdzšinējos koeficentus.

Šādu atlīdzības noteikšanas sistēmu plānots attiecināt uz Saeimas ievēlētām, apstiprinātām un ieceltām amatpersonām, kā arī Saeimas un pašvaldību domju deputātiem.

Grozījumi paredz, ka Ministru kabinets ne retāk kā reizi četros gados izvērtē valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku, kā arī tiesnešu un prokuroru atlīdzības sistēmu, lai, ņemot vērā kopējo valsts ekonomisko attīstību, varētu nodrošināt sabalansētību starp valsts varas atzariem.

Saeimas pieņemtās likuma izmaiņas paredz arī mēnešalgas pieaugumu valsts iestādēs nodarbinātajām ārstniecības personām un Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem.

2 komentāri