Tiesa noraida ”Pastafariānisma” draudzes prasību tikt reģistrētai

Komentāri

Makaronu pielūdzēju kultam Latvijā tomēr neizdodas nostiprināties – Administratīvā rajona tiesa šodien noraidīja ”Rīgas pastafariānisma draudzes” sūdzību par Uzņēmumu reģistra atteikumu to reģistrēt.

Tiesa gan nav piekritusi Tieslietu ministrijas paustajām bažām, ka pastafārieši jeb lidojošā makaronu briesmoņa pielūdzēji varētu atstāt negatīvu ietekmi uz bērniem, citām ticībām un Satversmi.

Taču tā piekrita argumentam, ka viņi nav uzskatāmi par draudzi Reliģisko organizāciju likuma izpratnē. Šo spriedumu gan vēl iespējams pārsūdzēt.

Pastafariānisms ir pseidoreliģija, kuras sekotāji cenšas parodēt tradicionālo ticību dogmas, tādējādi, viņuprāt, parādot to absurdumu. Vairākās pasaules valstīs, piemēram, Jaunzēlandē un Austrālijā tās sekotājiem ir izdevies izcīnīt vairākas tradicionālajām ticībām piemītošas privilēģijas, piemēram, rīkot oficiāli atzītas kāzu ceremonijas. Pastafāriešu kāzu dalībnieki ģērbjas kā pirāti.

Lasi vēl