Svarīgi! Spēkā stājušies jauni ugunsdrošības noteikumi!

0 Komentāru
Svarīgi! Spēkā stājušies jauni ugunsdrošības noteikumi!

No šā gada 1. septembra spēkā stājušies jauni ugunsdrošības noteikumi, vēsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Lai gan atsevišķas jauno ugunsdrošības noteikumu prasības fiziskām un juridiskām personām uzliek papildu pienākumus un prasīs laiku pielāgoties izmaiņām, tomēr tiem ir vairāki būtiski ieguvumi un atvieglojumi, kas samazinās ugunsgrēka izcelšanās iespējamību, sekmēs ātrāku ugunsgrēku atklāšanu un ilgtermiņā uzlabos ugunsdrošības stāvokli katrā objektā un valstī kopumā.

Evakuācija

Foto: F64

Foto: F64

Līdz šim Ugunsdrošības noteikumos bija noteikts tikai juridiskās personas vadītāja pienākums ugunsgrēka gadījumā organizēt cilvēku evakuāciju, taču nebija paredzēts pašu fizisko personu pienākums evakuēties, ja atskanējis trauksmes signāls vai izcēlies ugunsgrēks. Lai paātrinātu evakuācijas norisi un izvairītos no situācijas, kad personas atsakās evakuēties, jaunie Ugunsdrošības noteikumi paredz, ka ”personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, kā arī, atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku”.

Jaunie Ugunsdrošības noteikumi nosaka maksimālo cilvēku skaitu, kas vienlaicīgi var atrasties būvē vai tās daļā, atkarībā no evakuācijas izeju skaita. Kā norādīts noteikumos ”publiskā vai saimnieciskās darbības objektā, tā ugunsdrošības nodalījumā, objekta stāvā un telpā aizliegts atrasties:

  • vairāk par 50 cilvēkiem, ja ir viena evakuācijas izeja
  • vairāk par 500 cilvēkiem, ja ir divas evakuācijas izejas
  • vairāk par 1000 cilvēkiem, ja ir trīs evakuācijas izejas.

Ugunsdrošības instruktāža

Foto: F64

Foto: F64

Jauno noteikumu prasības arī maina ugunsdrošības instruktāžas veikšanas kārtību un tās biežumu. Proti, noteiktais ugunsdrošības instruktāžu veikšanas biežums:

  • izglītības iestādēs – ne retāk kā divas reizes gadā
  • ārstniecības un aprūpes iestādēs – ne retāk kā četras reizes gadā
  • citos objektos – ne retāk kā reizi gadā.

Jaunajos Ugunsdrošības noteikumos arī noteikta prasība personām, kuras izstrādā ugunsdrošības instrukciju, veic instruktāžu un praktiskās nodarbības, – tām ir jābūt profesionālajai izglītībai ugunsdrošībā vai attiecīgai apmācībai ugunsdrošības jomā.

Ugunsdzēsības līdzekļi

No 2020.gada 1.janvāra atsevišķās mājās, kurās katram dzīvoklim ir ”savs jumts un sava atsevišķa ieeja”, ir jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu ar atbilstošu dzēstspēju.

Jaunie noteikumi paredz būtiski mainīt kārtību, kādā nosaka objektā nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu daudzumu. Turpmāk šis skaits ir jānosaka atkarībā no to dzēstspējas, nevis tilpuma. Ugunsdrošības noteikumos noteikta šī jaunā aprēķina kārtība.

Ugunsaizsardzības ierīces un sistēmas

No 2020. gada 1. janvāra visās mājās un dzīvokļos, kā arī publiskajos objektos, kuros paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, ir jāuzstāda dūmu detektori. Autonomais dūmu detektors ir ierīce, kas reaģē uz dūmiem un tā darbību nodrošina baterija. Ja mājai vai dzīvoklim ir vairāki stāvi, tad dūmu detektors nepieciešams katrā stāvā.

Apkures un ventilācijas sistēma, iekārta un ierīce

Jaunajos noteikumos atvieglotas apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un ventilācijas kanāla tehniskā stāvokļa novērtēšanas un tīrīšanas prasības.

Līdz jauno noteikumu spēkā stāšanās brīdim dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanu varēja veikt tikai sertificēts skursteņslaucītājs, taču turpmāk viendzīvokļa objektā šos darbus varēs veikt arī ēkas atbildīgā persona, kas ir, piemēram, ēkas īpašnieks.

Turpmāk dūmvadu un ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi būs jāveic reizi 5 gados, nevis kā līdz šim reizi 3 gados.
Vairāk par Ugunsdzēsības noteikumiem
Foto: VUGD informatīvais materiāls

Foto: VUGD informatīvais materiāls

0 Komentāru