Strādā tikai trešdaļa cilvēku ar invaliditāti

0 Komentāru

Personām ar invaliditāti piekļuvei darba tirgum jābūt vienlīdzīgai ar citiem. To nosaka ANO konvencija, taču tiesībsargs secinājis, ka Latvija to nepilda.

Lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, ir izstrādātas vadlīnijas darba devējiem. Tajās ir aprakstīts, kā ir jāpielāgo darba vide un kas ir jāņem vērā, pieņemot darbā cilvēku ar invaliditāti. Taču pētījumi liecina, ka Latvijā joprojām pastāv zināma norobežošanās no cilvēkiem ar invaliditāti.

Un bieži sabiedrībā izplatīti stereotipi par invalīdu iekārtošanu darbā. Piemēram, ka neredzīgi cilvēki var tikai kaut ko pīt un siet.

Ivars Balodis
apvienības ”Apeirons” valdes priekšsēdētājs

Neredzīgam cilvēkam varbūt vajag citas lietas kaut kādas, bet viņš var būt tik pat labi noderīgs recepcijā, ja viņam ir citas maņas, kas ir attīstītas, vai nedzirdīgs cilvēks ļoti labi var darīt jebkuru darbu. Mēs mēģinām lauzt stereotipu, ka noteiktai cilvēku grupai tikai šādu darbu. Cilvēkam ratiņkrēslā tikai datora operators vai grāmatvedis. Nu, tā nav. Mūsdienās ļoti plašas iespējas paveras.

Labklājības ministrijas dati liecina, – strādā tikai 37% cilvēku ar invaliditāti vecumā no 18 gadiem līdz pensijas vecumam. Apmēram 9 000 personu ar invaliditāti ir bezdarbnieka statuss, un apmēram puse no tiem ir vecāki par 50 gadiem.

0 Komentāru