Starptautiskajās militārajās operācijās piedalījušās vairāk nekā 100 sievietes

1 komentārs
Starptautiskajās militārajās operācijās piedalījušās vairāk nekā 100 sievietes
(Foto: LETA)

Vairāk nekā 100 Nacionālajos bruņotajos spēkos dienošo sieviešu ir piedalījušās arī starptautiskajās operācijās.

Latvijas Aizsardzības ministrijā skaidroja, ka Latvijā sievietēm profesionālajā militārajā dienestā netiek izvirzītas atsevišķas prasības un noteiktas privilēģijas vai ierobežojumi, tādējādi ievērojot dzimumu līdztiesības principu. Profesionālajā dienestā sievietes tiek pieņemtas uz vispārīgiem noteikumiem. Šobrīd 16% profesionālajā dienestā dienošo ir sievietes.

Dienesta gaitā sievietēm un vīriešiem tiek izvirzītas vienādas prasības, izņemot fiziskās sagatavotības normatīvus, kas sievietēm ir zemāki nekā vīriešiem, gan izglītības iegūšanai, gan iecelšanai amatā vai paaugstināšanai dienesta pakāpē.

Nacionālajos bruņotajos spēkos nav noteikts pieļaujamais sieviešu skaits vai īpatsvars, nav noteiktas arī vienības, specialitātes vai amati, kuros nedrīkstētu dienēt sievietes, un arī netiek plānots to noteikt. Tātad viņas jau var dienēt un arī dien sauszemes kājnieku kaujas vienībās.
Aptuveni ceturtā daļa karavīru sieviešu darbs saistīts ar personāla vai lietvedības jautājumiem. Populāras specialitātes sieviešu vidū ir arī apgāde, medicīna, finanses un ekonomika. Vairāk nekā 100 karavīru sieviešu ir piedalījušās arī starptautiskajās operācijās.

1 komentārs