Spēja just to, ko jūt citi. “Cilvēcības skoliņā” bērniem caur saskarsmi ar dzīvniekiem māca emocionālo inteliģenci

5 komentāri
Spēja just to, ko jūt citi. “Cilvēcības skoliņā” bērniem caur saskarsmi ar dzīvniekiem māca emocionālo inteliģenci
Foto: Facebook / Ulubele

Prieks, izbrīns, bailes, bēdas, kauns, riebums, nicinājums, dusmas, satraukums – mūsu dzīve nav iedomājama bez emocijām. Tā kā nav iespējams gūt emocionālu piesātinājumu tikai no pozitīvām emocijām vien, tās nepārtraukti mijas ar mūsu pārdzīvojumiem. Šis ir stāsts par cilvēcību, pārdzīvojumiem un to, kā augam caur tiem.

“Un es sāku sevi vākt kopā. Tas bija grūtāk, nekā eksplodēt.” /Imants Ziedonis/

Dzīvnieku patversmes pārstāves, Ilze Džonsone un Diāna Elekse, ir pārliecinātas, ka bērnu grūtības valdīt savas emocijas sekmē zema pašvērtējuma veidošanos. Diemžēl tas noved pie vardarbības un tieksmes izsmiet citus.

Nepārtraukts ikdienas darbs ar bērniem Džonsonei un Eleksei radīja ideju veicināt cilvēcību caur rūpēm pret dzīvniekiem un dibināt ”Cilvēcības skoliņu” dažāda vecuma bērniem un jauniešiem.

2016. gadā šā projekta ietvaros “Ulubele” atbalstīja 642 bērnus. “Cilvēcības stundas” ļāva bērniem apgūt cieņu pret dzīvām būtnēm, un rezultātā uzlabojās bērnu emocionālā inteliģence, atbildības un uztveršanas sajūtas. Arī šogad “Ulubele” plāno atbalstīt tikpat lielu bērnu skaitu. Jūlijā tiks atklāta “Cilvēcības skoliņa”, kur bērniem būs iespēja attīstīt galveno cilvēciskās saskarsmes iemaņu – empātiju jeb spēju just to, ko jūt citi.

Latvijas sociālo uzņēmēju ietekmes stāsti – “Ulubele”

“Reach for Change” ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas sniedz atbalstu sociālajiem uzņēmējiem, kuru darbība ir vērsta uz bērnu un pusaudžu dzīves uzlabošanu. Radās doma dalīties ar to, ko Latvijas sociālie uzņēmēji ir paveikuši. Ir iznācis pirmais ietekmes stāsts par “Labās gribas uzņēmējs 2016” konkursa uzvarētāju – “Ulubeli”.

Par skoliņu:

5 komentāri