“Skolēns.lv” – jauniešu pašu veidotais projekts kļūst par interneta celmlauzi mācību metožu attīstībā

Pievienot komentāru
“Skolēns.lv” – jauniešu pašu veidotais projekts kļūst par interneta celmlauzi mācību metožu attīstībā
Publicitātes foto

Interneta paaudzes straujajā attīstības skrējienā arvien svarīgāks kļūst jautājums par bērnu un jauniešu izglītību, tās kvalitāti, pieejamību un sasniegtajiem rezultātiem. Ne vien darba tirgū, bet arī ikdienā jaunietim ir jābūt konkurētspējīgam, patstāvīgam un inteliģentam. Šīs ir īpašības, kuras cilvēka raksturā iedēsta un nostiprina skolas laiks.

Projekta “Skolēns.lv” veidotāji, Linda Lielbriede un Daniils Vladimirovs ir vidusskolēni, kas pavisam drīz jau absolvēs skolu. Viņi 12 gadu laikā ir apzinājušies pilnvērtīgas un kvalitatīvas izglītības nozīmi ikdienas dzīvē. Tādēļ jaunieši raugāmies, lai visiem Latvijas skolēniem tiktu piešķirta iespēja saņemt tādu palīdzību mācībās, kuras rezultātā ne tikai būtu nodrošināta labākā izglītība jebkādiem līdzekļiem, bet arī tiktu uzlabota komunikācija un jauniešu savstarpējā sadarbība, veicinot izaugsmi un attīstot jauniešu plašu un dziļu izpratni par labas izglītības nepieciešamību. Jauniešu veidotā platforma “Skolēns.lv” ir veids, kādā ikvienam tiek veikta zināšanu pilnveidošana, tiek sniegta papildizglītība un atbalsts mācību procesā.

2017. gada sākumā divu skolēnu izveidotā mājaslapa “Skolēns.lv” kļuva par jaunumu interneta vidē. Šobrīd tā sniedz iespēju skolēniem, skolotājiem un izglītības entuziastiem portālā izvietot profilu ar piedāvājumu palīdzēt neskaidro mācību procesa jautājumu risināšanā. Savukārt vecākiem, bērniem un jauniešiem ir iespēja sazināties ar profilu īpašniekiem, lai saņemtu kvalitatīvu palīdzību neskaidrajos mācību procesa jautājumos.

Projekta “Skolēns.lv” mērķis ir attīstīt zināšanu apguvi un mācību sasniegumu uzlabošanos visiem Latvijas skolēniem. Bērni un jaunieši apgūst ne vien zināšanas, bet arī iegūst komunikācijas iemaņas, sadarbības prasmes, kas dzīvē lieti noderēs. Portāls skolēns.lv sniedz iespēju ikvienam interesentam reģistrēties un veidot personīgo emuāru, daloties ar savu viedokli par izglītības norisēm un jaunumiem, kā arī par bērnu un jauniešu dzīves aktualitātēm. Kvalitatīva teksta veidošana un prasme izteikties vārdiski ļauj ikvienam skolēnam attīstīt domāšanu un spriestspēju.

Platforma “Skolēns.lv” ir brīvi pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam; mājaslapa ir ērti aprīkota un pieejama kā datoros un planšetdatoros, tā arī mobilajās viedierīcēs. Portālu var lietot arī jebkura vecuma bērni, taču, aizpildot pieteikumus, nepieciešama vecāka atļauja par bērna iesniegto informāciju.

Projekta “Skolēns.lv” mērķos ietilpst popularizēt zināšanu un mācību aktualitāti un nozīmību ikviena bērna un jaunieša dzīvē, kā arī citas vitāli nepieciešamas prasmes veiksmīgai integrācijai mūsdienu vidē. Portālam ir vērienīgi nākotnes mērķi, piemēram, tā ir vieta, kur ne tikai var atrast visu mācību palīgu un pedagogu kursus un privātstundas, bet arī vienuviet uziet informāciju par jaunumiem jauniešu dzīvē, valstī piedāvātajām interešu un neformālās izglītības iespējām un organizētajiem pasākumiem.

Vairāk informācijas par portālu un to autoriem ir iespējams atrast projekta interneta vietnē “www.skolens.lv”, kā arī apmeklējot projekta “Facebook” lapu.

Šeit vari nobalsot, ja domā, ka šim projektam ir jābūt konkursa Labās gribas uzņēmējs finālistam.