Skolās ir arvien vairāk bērnu ar uzvedības traucējumiem

2 komentāri

Katrā klasē ir divi līdz četri bērnu, kuri nespēj iekļauties skolas un klases vidē, un tas traucē viņu spējām mācīties. Tādēļ bērnu un jauniešu uzvedības problēmas ar katru gadu kļūst arvien lielāka problēma.

Pārsvarā tie ir zēni, kuri vairāk un agresīvāk nekā citi vienaudži apsaukājas un uzsāk kautiņus.

Skolu sociālie pedagogi un psihologi skaidro, ka – lai arī pastāv izplatīts stereotips, ka bērni ar uzvedības traucējumiem nāk no nelabvēlīgām ģimenēm, nereti problemātisko bērnu ģimenes ir šķietami labvēlīgas un materiāli labi nodrošinātas, bērniem ir ļoti augsta pašapziņas un individuālisma sajūta.

Daina Žurilo
Rīgas 64. vidusskolas psiholoģe

Cilvēkiem šķiet, ka tās manas vajadzības ir primārās un pārējiem ir jāpielāgojas manām vajadzībām. Un, ja šī domāšana ir ģimenēs, kur ir jauni vecāki un viņi paši vēlas šādi dzīvot, tad viņi arī bērniem akceptē to domu, lai pret viņiem izturētos tā, kā ir komfortabli, un bieži vien aizmirst, ka blakus ir cilvēks ar savām robežām un vajadzībām.

Šajā mācību gadā Rīgā sociālo pedagogu konsultācijas saņēma 5578 skolēni, savukārt psihologi iesaistījušies vidēji 2200 konfliktsituāciju un agresīvas uzvedības gadījumu risināšanā.

Speciālisti norāda, ka bērnu un jauniešu uzvedības problēmu risināšanā ļoti nozīmīga loma ģimenes iesaistei, taču nereti vecāki uzskata, ka bērna uzvedība mājās ir normāla un pie konfliktsituācijām ārpus mājas vainojama skola.

2 komentāri