Skaudra statistika: pēdējos gados cietumos pašnāvības izdarījuši jau 20 ieslodzītie

Pievienot komentāru
Skaudra statistika: pēdējos gados cietumos pašnāvības izdarījuši jau 20 ieslodzītie

Pēdējo četru gadu laikā Latvijas cietumos pašnāvības izdarījuši jau 20 ieslodzītie. Taču, kā norāda Ieslodzījumu pārvaldē, šī problēma pamazām, bet mazinās, daļēji arī tāpēc, ka cietumos izveidotas darba grupas, kas īpašu uzmanību pievērš tam, lai iespējamos pašnāvību gadījumus novērstu un strupceļā nonākušajiem cilvēkiem palīdzētu, nevis tikai konstatētu nāves gadījumu.

2012. gads Latvijas cietumos bija īpaši traģisks, sev dzīvību atņēma septiņi ieslodzītie. Latvijai šis rādītājs bija ļoti augsts. Nākamajos gados pašnāvnieku skaits saruka. Gan tādēļ, ka uzlabojās apstākļi cietumu kamerās, gan tādēļ, ka samazinājās ieslodzīto skaits. Cietumu uzraugi izdarījuši secinājumus gan par darbu, kas vēl jāuzlabo, gan riska grupām, kas īpaši jāuzmana.

Pašnāvnieki pārsvarā bijuši notiesāti par zādzībām un narkotiku apriti. Sev atņemt dzīvību pamudinājuši konflikti ar citiem ieslodzītajiem, kā arī depresija par to, ka, nonākot aiz restēm, cilvēkam izjūk ģimene, tiek zaudēts darbs un pieaug parādu nasta. Kā uzsver Ieslodzījumu vietu pārvaldē, potenciālie pašnāvnieki dzīvības atņemšanu plāno, nevis izdara spontāni.

Lai mazinātu pašnāvību un pašsakropļošanās skaitu cietumos, Ieslodzījumu vietu pārvalde piedalījās Eiropas projektā “Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās”. To vērtē kā noderīgu, jo līdzšinējā sistēma bijusi neefektīva un cīnījās ar sekām, nevis cēloņiem.

Ņemot vērā citu Eiropas valstu pieredzi, Latvijā izstrādātas vadlīnijas, kas cietumu darbiniekiem un psihologiem ļaus laikus atpazīt un strādāt ar tiem ieslodzītajiem, kuri iekļauti riska grupā kā potenciālie pašnāvnieki. Cietumos izveidotas arī pašpalīdzības grupas. Jāpiebilst, ka aiz restēm Latvijā atrodas 4200 cilvēku.

Video