Salacgrīvas pusē aizvadīts niedru skulptūru festivāls

0 Komentāru
Salacgrīvas pusē aizvadīts niedru skulptūru festivāls
DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRLAVDE

Sestdien, 2. martā, Salacgrīvas novada dabas liegumā “Randu pļavas” aizvadīts Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) rīkotais niedru skulptūru festivāls. 

Niedru skulptūru festivāls ir ne tikai palīdzība dabai un biotopu kopšana, bet arī iespēja radoši izpausties un aizraujoši pavadīt laiku brīvā dabā, informē DAP. Festivāla dalībnieki no pašu savāktajām niedrēm veidoja lielformāta skulptūras, sacenšoties izdomā, mākslinieciskajās prasmēs un konstruktora dotībās.

Dabas liegums “Randu pļavas” dibināts jau 1962. gadā, lai aizsargātu piejūras pļavas un tajās atrodamās retās augu sugas. Šī ir arī nozīmīga ligzdojošo bridējputnu un ūdensputnu dzīvotne. Randu pļavās niedres sastopamas ļoti lielās platībās un tās jāpļauj, lai ar tām neaizaugtu bioloģiski vērtīgie zālāji, bet mitrainēs tiktu saglabāti putnu ligzdošanai labvēlīgi apstākļi.

0 Komentāru