Sākas oficiālā peldsezona

0 Komentāru
Sākas oficiālā peldsezona
Foto: LETA

Šodien, 15. maijā, sākas oficiālā peldsezona, un Veselības inspekcija jau ir veikusi pirmās peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudes oficiālajās peldvietās. Pirmajās peldūdens kvalitātes pārbaudēs mikrobioloģiskais piesārņojums ūdens paraugos nav konstatēts – visās oficiālajās peldvietās peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts.

Šogad oficiālo peldvietu sarakstu ir paredzēts papildināt ar divām jaunām peldvietām: Višķu tehnikuma ciema peldvieta Luknas ezerā,

  • Daugavpils novadā, Višķu pagastā;
  • Jūras peldvieta Pie Papes bākas, Rucavas novadā, Rucavas pagastā.

Ūdens kvalitāti jūras un iekšzemes peldvietās speciālisti pārbaudīs visas peldsezonas laikā – no 15.maija līdz 15. septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi. Tāpat tiks pārbaudīts, vai peldvietās tiek ievērotas peldvietu uzturēšanas un higiēnas prasības.

Inspekcijas speciālisti peldvietu ūdens kvalitāti pārbauda gan laboratoriski, gan vizuāli parauga ņemšanas laikā. Laboratorijā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji – fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki. Novērtējot vizuāli, īpašu uzmanību Inspekcijas vides speciālisti pievērš netipiskai ūdens krāsai, virsmas aktīvām vielām (noturīgas putas); peldošiem un citiem atkritumiem ūdenī; naftas produktiem; zilaļģu vai zaļaļģu masveida savairošanās procesam (ūdens “ziedēšanai”).

LET_12993043

Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecinās, ka ūdens neatbilst prasībām, Inspekcija noteiks peldēšanās ierobežojumus – ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties. Ieteikums nepeldēties galvenokārt attiecas uz jutīgām iedzīvotāju grupām – maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un ar hroniskām slimībām slimojošiem cilvēkiem, kuru imūnā sistēma ir novājināta. Par izmeklējumu rezultātiem tiks informēts peldvietas apsaimniekotājs, kā arī sabiedrība ar plašsaziņas līdzekļu un Inspekcijas interneta mājaslapas starpniecību.

Arī šajā peldsezonā peldvietās jāizvieto informatīvās zīmes par ilglaicīgās peldvietu ūdens kvalitātes novērtējumu, ņemot vērā pēdējos četrus gadus. 2014.gadā visām peldvietām, kurām monitorings veikts vismaz 4 pēdējās peldsezonas, bija izcila vai laba ilglaicīgā ūdens kvalitāte. Salīdzinot ar 2013. gadu, peldvietu ūdens kvalitāte uzlabojusies gan jūras piekrastes, gan iekšzemes ūdens peldvietās.

Peldvietas apsaimniekotājam blakus informatīvām zīmēm, uz kurām attēlots peldvietas ūdens ilglaicīgās kvalitātes novērtējums, peldēšanās ierobežojumu gadījumos būs jāizvieto informatīvā zīme – Ieteikums nepeldēties vai Peldēties aizliegts.

Lai noskaidrotu iedzīvotāju peldvietu izvēles galvenos kritērijus un viedokli par peldvietās izvietotās informācijas lietderību un uztveramību, 2014.gada peldsezonas laikā iedzīvotāji tika aicināti aizpildīt aptaujas anketu Veselības inspekcijas mājaslapā. Ar aptaujas rezultātiem ir iespējams iepazīties Pārskatā par peldvietu ūdens kvalitāti un uzraudzību 2014 gadā”, kas ir pieejams Inspekcijas mājaslapā sadaļā Vides veselība – Peldūdens – Peldūdens monitorings un informācija par peldvietu ūdens kvalitāti.

Pilnais oficiālo peldvietu saraksts atrodams Inspekcijas mājas lapā www.vi.gov.lv sadaļā Vides veselība – Peldūdens – Peldūdens monitorings un informācija par peldvietu ūdens kvalitāti.

0 Komentāru