“Sadales tīkls”: Katru trešo ēku ugunsgrēku izraisa nedroša elektroinstalācija vai bojātas ierīces

1 komentārs
“Sadales tīkls”: Katru trešo ēku ugunsgrēku izraisa nedroša elektroinstalācija vai bojātas ierīces

Pērn Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) reģistrējis kopumā ap 9000 ugunsgrēku, no kuriem aptuveni 3300 izcēlušies dažādās dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās un katru trešo ēku ugunsgrēku izraisījusi klienta īpašumā esoša nedroša elektroinstalācija vai bojātas elektroierīces, liecina “Sadales tīkla” sniegtā informācija.

Kompānijā uzsver, ka novecojis vai nekvalitatīvs iekšējais elektrotīkls bojā ikdienā izmantojamās elektroiekārtas un rada ne vien ugunsgrēku, bet arī elektrotraumu riskus. Iestājoties gada tumšajam un aukstajam laikam, kas var palielināt elektroierīču lietošanas intensitāti, iedzīvotāji ir aicināti pārliecināties, ka īpašuma iekšējais elektrotīkls ir drošs un nepieciešamības gadījumā tā tehnisko pārbaudi vai remontdarbus uzticēt sertificētam speciālistam.

“Sadales tīkls”

Nedroša elektroinstalācija, kā arī savu laiku nokalpojušas, bojātas elektroierīces ir bieži ugunsgrēku cēloņi. Ja juridiskajiem vai privātajiem klientiem piederošie iekšējie elektrotīkli ir nolietojušies, bojāti vai nepareizi ierīkoti, rodas strāvas noplūde, kas var ne vien bojāt pie strāvas pieslēgtas ierīces, bet izraisīt arī īssavienojumu un materiālu aizdegšanos. Nereti īssavienojumi rodas elektroinstalācijas savienojumu vietās, piemēram, kontaktligzdās.

Otrs lielākais risks, ko var radīt nedroša elektroinstalācija un nedrošas iekārtas, saistīts ar elektrotraumām. Šā gada deviņos mēnešos elektrotraumas iedzīvotāju elektroietaisēs ir guvuši 59 cilvēki, no kuriem 17 cietušie ir bērni. Diemžēl 10 gadījumos traumas bijušas ar letālām sekām.

“Sadales tīkls” atgādina, ka gan elektroinstalācija, gan arī zemējuma un zibensaizsardzības ierīces jāpārbauda vismaz reizi 10 gados. Parasti elektroinstalācijas vadi ir paslēpti sienās, neļaujot iemītniekiem redzēt to reālo stāvokli, tomēr elektroinstalācija ir regulāri jāpārbauda un jāuztur drošā stāvoklī. Ja noteiktais termiņš ir nokavēts, tad pārbaude jāveic nekavējoties, to uzticot tikai sertificētiem speciālistiem, par kuriem informācija pieejama Latvijas Elektriķu brālības mājaslapā www.leb.lv vai Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācijas mājaslapā.

Par drošu elektroinstalāciju svarīgi parūpēties arī kāpņu telpā, kas ir ēkas apsaimniekotāja pienākums. Daudzviet ēku kāpņu telpās esošajās elektrības sadalnēs ir vadu jūklis – elektrības un telekomunikāciju vadi mēdz brīvi karāties, būt savijušies kopā un krāt putekļus. Šāda situācija apdraud gan ēkas iedzīvotājus, gan pašu ēku, jo negaidīts īssavienojums var radīt neatgriezeniskus bojājumus elektroiekārtās, kā arī radīt ugunsgrēka vai elektrotraumu riskus.

“Sadales tīkla” darbinieki katru mēnesi konstatē vairākus simtus gadījumu, kad elektroapgādes pārtraukumu iemesls meklējams nevis “Sadales tīkla” elektroietaisēs, bet gan ēku iekšējos elektrotīklos. Šādos gadījumos bojājums, piesaistot sertificētu elektriķi, jānovērš pašam klientam. Ja īpašumā pēkšņi “pazūd” elektrība, vispirms jāpārbauda, vai nav atslēgušies drošinātāji jeb “korķi”. Ja ar automātslēdžiem vai drošinātājiem viss ir kārtībā, ieteicams apskatīt www.sadalestikls.lv esošo Digitālo karti, kur ir pieejama aktuālā informācija par elektroenerģijas atslēgumiem.

Ja atslēgums konkrētajā adresē nav atzīmēts Digitālajā kartē, bojājums ir jāpiesaka “Sadales tīklam”, zvanot uz bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Savukārt, ja atslēgums Digitālajā kartē ir reģistrēts, bojājums atkārtoti nav jāpiesaka. Ja bieži “izsit korķus”, jāvēršas pēc palīdzības pie elektriķa, lai novērstu šo problēmu. Tas ir būtiski no drošības viedokļa, jo bieža automātslēdžu vai drošinātāju atslēgšanās var signalizēt par bojātu vai regulāri pārslogotu īpašuma iekšējo elektrotīklu.