Sabiedriskai apspriešanai nodos jauno izglītības saturu! Izglītības ministrija akcentē, – izmaiņas būšot būtiskas

1 komentārs

Pirmdien, 25. septembrī, sabiedriskai apspriešanai paredzēts nodot jauno mācību saturu. Izglītības ministrijā akcentē, – izmaiņas būšot ļoti būtiskas.

Pašreizējo vispārējās izglītības standartu nomainīs jauns – prasmēs balstīts izglītības saturs. Kā jebkuras pārmaiņas arī šīs raisījušas satraukumu. Un neskaidrību skolotājiem ir daudz.

Topošajam kompetencēs balstītajam mācību saturam Izglītības ministrija noteikusi slepenības statusu. “Noslēpumainības plīvurs” un informācijas druskas ir veicinājušas dažādu spekulāciju un minējumu nonākšanu publiskajā telpā. Joprojām ir lielas neskaidrības par sešgadnieku apmācību. Šī tēma bija viena no galvenajām skolotāju arodbiedrības un Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītāja tikšanās laikā. Skolotāji pārmeta informācijas nesniegšanu.

Guntars Catlaks
VISC direktors

Arī jaunajos grozījumos ir paredzēts, ka būs šīs izvēles iespējas sākt mācības sešos vai septiņos gados. Par mācību vidi runājot, šie pārejas noteikumi paredz, ka šie sešgadnieki varēs izglītoties pirmsskolas izglītības iestādēs. Vēl vairāk, pirmsskolas izglītības iestādēm tiek dotas iespējas turpināt šo izglītību, uzsākot sākumizglītības posmu. Mums ir vēl viens liels projekts. Individuālo kompetenču atbalsta projekts. Tas paredz lielu finansiālu atbalstu tieši pašvaldībām, lai veidoti interešu izglītību tieši savās pašvaldībās.

VISC koordinē jauno mācību saturu. Jau tikšanās sākumā centra vadītājs Catlaks arodbiedrības biedriem uzsvēra, ka detalizēti uz visiem jautājumiem nevarēs atbildēt, jo dokumentam pašlaik ir noteikts slepenības saturs. Klātesošos arī interesēja, kas notiks ar latviešu valodas eksāmenu 9. klasēm.

Guntars Catlaks
VISC direktors

Mēs nekādā gadījumā neplānojam atteikties no latviešu valodas pārbaudījuma 9. klases noslēgumā. Protams, tas paliks. Mēs raugāmies uz jaunām pārbaudījuma formām visos priekšmetos. Domājam, ka nepietiek tikai ar dažiem jomu aspektiem, ko šobrīd mēs pārbaudām. Līdz ar to jaunajam pārbaudījumam jābūt kompleksākam. Tas ietver sevī gan valodas prasmi, gan spēju šo valodu lietot arī atbildot par vēstures, dabaszinātņu vai sociālo zinātņu jautājumiem.

Šajā mācību gadā kompetencēs balstīto mācību saturu izmēģina 100 izglītības iestādēs.

1 komentārs