RTU ieradusies pirmā skolēnu grupa no Ķīnas – unikālā projektā mācīsies latviešu valodu

4 komentāri

Rīgas Tehniskajā universitāte (RTU) mācības uzsākuši pirmie 20 ķīniešu skolēni. Pekinas valdības finansētā projekta ietvaros viņi mācās latviešu valodu.

Skolniece Džou Tong no Pekinas nesen pārtapa par Māru. Šo latviešu vārdu viņa izvēlējās pati. Uzsākot mācības RTU, pieņemt latviešu vārdus uz mācību laiku nolēmusi visa grupa.

Džou Tong
(Māra) Skolniece no Ķīnas

Māra ir kā Dievs Latvijas kultūrā. Es gribu vairāk mācīties latviešu valodu. Jo mani interesē visas lietas, piemēram, mani interesē fotografēt arhitektūru vai dabas skatu Latvijā. Mani interesē lasīt grāmatas vai skatos filmas Latvijā. Jo es domāju, ka latviešu domas ir ļoti interesantas.

RTU “E-studiju” un humanitāro zinātņu fakultātē studijas uzsāka pirmā ķīniešu skolēnu grupa. Pirms tam divus gadus viņi latviešu valodu mācījās savā dzimtajā skolā Pekinā.

Skolotāja skaidro, – dažu latviešu burtu izruna ķīniešiem esot īstas mokas.

Lai stiprinātu ekonomiskās saiknes ar Austrumeiropu, Pekinas valdība pieņēmusi lēmumu finansēt četru valodu apmācību, – poļu, čehu, ungāru un latviešu.

Igors Tipans
RTU Ārzemju studentu departamenta direktors

Ir šī te ideja attīstīt “Zīda ceļu”. RTU ir Zīda ceļa universitāšu asociācijā, tā ideja diezgan aktīva. Attīstīt šis tirdzniecības, politiskās, ekonomiskās saites. Mēs tur ļoti labi iederamies. Jo Latvija ir viens no šī Zīda ceļa galiem pie jūras.

Projekts paredz, ka divus gadus skolēni valodu apgūst savā vidusskolā, pēc tam gadu mācās attiecīgajās valstīs, tad atgriežas Pekinā lai pabeigti skolu, pēc tam stājās universitātē. Pasniedzēji ir gandrīz pārliecināti, – atbiruma nebūs.

Marinas Platonova
RTU E-studiju un humanitāro zinātņu fakultātes dekāne

Viņi uztver šo gadu kā unikālu iespēju. Un viņi saprot,- ja viņi izgāzīsies, tad otras iespējas viņiem tādas nebūs. Tāpēc viņi ļoti rūpējās par savām sekmēm un par savām zināšanām. Tas ir ļoti interesanti vērot, kā 17 gadīgs bērns apzinās, cik augstas likmes ir liktas.

Pašlaik uz Rīgu mācīties latviešu valodu ir atbraukuši pirmie 20 skolēni no Ķīnas. Bet ir plānots, ka projekts varētu turpināties, pie tam abu valstu virzienā.

Iespējams, ka ar laiku kaut kas līdzīgs varētu tikt izveidots arī skolēniem no Latvijas, kuri tad attiecīgi varētu studēt ķīniešu valodu.

 
4 komentāri