Rīgas speciālo izglītības iestāžu skolēniem piešķirs pārtikas pakas 75 eiro vērtībā

7 komentāri

Rīgas domes pagaidu administrācija vienojusies par to, kā krīzes laikā nodrošināt speciālo izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanu. Tas notiks ar īpašām pārtikas pakām, kuras bērnu pārstāvji varēs saņemt skolās.

Galvaspilsētas pārziņā ir septiņas speciālās izglītības iestādes. Viena no tā ir Rīgas 1. pamatskola-attīstības centrs, kur mācās bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. Līdzīgi kā citviet, arī šeit Covid-19 krīzes laikā nodarbības notiek attālinātā režīmā.

Rīgas domes pagaidu administrācija šodien lēma segt speciālo izglītības iestāžu ēdināšanas izdevumus no valsts piešķirtās mērķdotācijas par katru darbadienu no 16. aprīļa līdz 29. maijam. Attiecīgi 75 eiro uz vienu izglītojamo.

Sagaidāms, ka pārtikas pakas saņems vairāk nekā pusotrs tūkstotis bērnu. Lielākā daļā Rīgā, savukārt aptuveni 400 izglītojamo dzīvesvieta ir deklarēta ārpus galvaspilsētas. Ar šīm pašvaldībām paredzēts atsevišķi norēķināties.

Rīgas domes atbildīgajam departamentam uzdots noteikt, kādi produkti atbilstoši izglītojamo uztura normām būs šajās pakās, kā arī iepirkumā atrast komersantu, kas nepieciešamo iegādāsies, iepakos un piegādās skolām.

“Izglītības iestāde nodrošina šo paku izsniegšanu izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, ievērojot drošības pasākumus,” saka RD pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics.

Pārtikas pakas plānots izdalīt trijās vai četrās reizēs – attiecīgi vai nu 25, vai 18,75 eiro vērtībā. Paredzēts, ka pārtikas paku piegādes projekts izmaksās 123 000 eiro.

Jāatgādina, ka aprīļa sākumā Rīgas domes pagaidu administrācija lēma piegādāt veikalu kartes maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem, kā arī tiem, kas iegrāmatoti galvaspilsētas ģimeņu atbalsta reģistrā.