Rīgas iedzīvotājus aicina paust viedokli par plānoto adrešu maiņu

0 Komentāru
Rīgas iedzīvotājus aicina paust viedokli par plānoto adrešu maiņu
FOTO: LETA

Lai sakārtotu adreses Šampētera, Zasulauka, Dzirciema, Ķīpsalas un Āgenskalna apkaimēs, no 18.maija līdz 18.jūnijam šo apkaimju iedzīvotāji aicināti piedalīties publiskajā apspriešanā.

Publiskās apspriešanas laikā tiks uzklausīts iedzīvotāju viedoklis par iespējamo adreses maiņu un apspriestas iespējas iedzīvotāju vēlmes saskaņot ar valdības noteiktajām prasībām par adresācijas sakārtošanu. 3.jūnijā Pārdaugavas izpilddirekcijā E.Smiļģa ielā 46 plkst.18 notiks publiskās apspriešanas sanāksme, kuras laikā Rīgas pilsētas Būvvaldes speciālisti klātienē skaidros adresācijas sistēmas piešķiršanas pamatprincipus un atbildēs uz ikviena interesenta uzdotajiem jautājumiem.

Par iespējamo adreses maiņu savam īpašumam visērtāk ir uzzināt, apmeklējot būvvaldes mājaslapu, kur sadaļā Adresācijas sakārtošanas projekts ir pieejams Adrešu meklētājs. Adrešu meklētājā, ievadot adresi vai zemes vienības kadastra apzīmējumu, iedzīvotājiem ir iespējams iepazīties ar informāciju par to, vai īpašumam ir plānota adreses maiņa un, ja ir, tad kādu adresi ir paredzēts piešķirt.

Adreses plānots nomainīt tikai tiem īpašumiem, kam adreses atkārtojas, kā arī tiem, kam adrese nesaskan ar ielu, no kuras īpašumam var visātrāk piekļūt, jo valdība noteikusi, ka ēkām numuri ir jāpiešķir saistībā ar tuvāko ielu, no kuras tiek organizēta galvenā piebraukšana īpašumam. Tas nepieciešams, lai atvieglotu iedzīvotāju un viesu orientēšanos, kā arī palīdzētu ātrāk adresi atrast ugunsdzēsējiem, mediķiem un policijai.

Iedzīvotājus, kuriem ar informāciju ērtāk ir iepazīties klātienē, aicinām vērsties Pārdaugavas izpilddirekcijā E.Smiļģa ielā 46, kur no 18.maija līdz 18.jūnijam būs iespējams iepazīties ar īpašumiem, kuros plānots mainīt adreses, adresācijas maiņas pamatojumu, jauno plānoto adresi, kā arī kartogrāfiskajiem materiāliem, kuros vizuāli tiks atainotas tās ēkas un zemes vienības, kurām paredzēta adreses maiņa.

Papildus informācija par plānoto adrešu maiņu pieejama arī Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros Kungu ielā 7/9 un Brīvības ielā 49/53, kā arī Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4.

Visas publiskās apspriešanas laikā minētajās iestādēs būs pieejamas arī aptaujas anketas, kurās iedzīvotajiem iespējams izteikt argumentētu viedokli par konkrēta adresācijas objekta pāradresācijas atbalstīšanu vai noraidīšanu, piemēram paskaidrojot, ka konkrētās ēkas adreses nomaiņa nav nepieciešama, jo adresācijas objekta piekļūšanai iedzīvotāji izmanto to ielu, kuras nosaukums ir līdzšinējā adrese. Noslēdzoties publiskajai apspriešanai, būvvalde izvērtēs saņemtos iedzīvotāju viedokļus un pieņems lēmumu par adresācijas maiņu.

Informācija par adrešu maiņu tiks nosūtīta apmēram 200 adresātiem, piemēram, Latvijas Pastam, preses abonēšanas centriem, nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem, bankām, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem utml. Tomēr, lai izvairītos no pārpratumiem, būvvalde aicina iedzīvotājus pārliecināties vai privātie pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem iepriekš noslēgtas līgumsaistības, šo informāciju ir aktualizējuši. Tāpat būvvalde norāda, ka iedzīvotājiem, kurus skārusi adresācijas maiņa, būtu vēlams pārliecināties, vai nav nepieciešams aktualizēt informāciju par deklarēto dzīves vietu, jo gadījumos, kad, piemēram, viena adrese ir bijusi vairākiem adresācijas objektiem, datus par iepriekš deklarēto dzīvesvietu sistēmas automātiski diemžēl nespēs atpazīt.

Svarīgi ir atcerēties, ka pēc adreses maiņas iespējami ātrāk, bet ne vēlāk kā  trīs mēnešu laikā pēc lēmuma par adresācijas maiņu publikācijas Latvijas Vēstnesī, ēku īpašniekiem vai to apsaimniekotājiem ir nepieciešams nomainīt un pareizā vietā uz ēkas fasādes uzstādīt jaunās adreses ēkas numura zīmes, kas nodrošinās pēc iespējas ātrāku jaunās adreses pilnvērtīgu lietošanu.
0 Komentāru