Rīgā apskatāma izstāde, kurā var aplūkot senāko zināmo latviešu valodā rakstīto tekstu

Komentāri

Otrdien, 31. oktobrī, aprit tieši 500 gadu kopš reformācijas sākuma. Rietumu kristietības sadalīšanās pārveidoja visu Eiropu. Reformācijas dēļ radās luterticība. Tai bija arī nozīmīga ietekme tā laika Livonijas kultūrā un arī latviešu valodas attīstībā.

Par šiem mūsu valstij svarīgajiem notikumiem ir iespējams uzzināt vairāk izstādē Nacionālajā bibliotēkā.

Vēsturniekiem nav vienprātības, cik patiess ir stāsts par Lutera tēžu pienaglošanu pie Vitenbergas baznīcas durvīm, taču nenoliedzami šajā dienā pirms 500 gadiem vācu mācītājs publiskoja savas 95 tēzes, kas aizsāka reformāciju.

Katoļu baznīca 16. gadsimtā bija novirzījusies no patiesās Kristus mācības, – tā uzskatīja Mārtiņš Luters, kuru sevišķi saniknoja indulgenču jeb grēku atlaišanas tirgošana. Mūka izpratnē Baznīcai bija jākļūst tuvākai ikvienam cilvēkam, tāpēc izstrādāja savas tēzes, kas izraisīja Baznīcas reformēšanu.

Luterismā uzskatīja, ka Dieva vārdam jābūt saprotamam tautas, ne tikai latīņu valodā – izmainījās ne tikai ticīgā un Dieva attiecības, bet attīstījās arī daudzas kultūras un valodas, tostarp latviešu. Parādījās pirmie rakstītie latviešu valodas teksti.

Andris Vilks
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors

Tas bija nozīmīgi, ka latvieši ieguva tekstus. Gadsimtu gaitā latviešu valoda tika attīstīta, izkopta. Mēs vienu par savas nācijas stūrakmeņiem noteikti uzskatām latviešu valodas eksistenci. Mantojums ir būtisks. Mūsu piederība pie Eiropas mentalitātes, tolerance, demokrātija.

Luters arī mudināja Livonijā dibināt skolas un bibliotēkas, kas arī notika.  Atminoties 500 gadus kopš reformācijas sākuma un apcerot luterisma sekotāju ietekmi latviešu kultūrā, izveidota šim vēstures pagriezienam veltīta izstāde. Tā veidota kā ceļojums no viduslaiku garīguma, kur greznums un attēlu pārbagātību, uz Lutera nostāšanos pret katoļu baznīcu.

Gustavs Strenga
Vēsturnieks, izstādes kurators

Lutera pirmie teksti tautas valodās, – laiks, kurā sāk savu neatkarīgo darbību. Tad vēsts izplatīšanās un nonākšana Rīgā, radikālās pārmaiņas. Ceturtā izstādes daļa ir saistīta ar mūziku, jo tā ir svarīgs dievbijības instruments.

Skatāmi arī tādi retumi kā senākais zināmais latviešu valodā rakstītais teksts. Izstādes veidotāji vēlējušies radīt arī piedzīvojumu, piemēram, posmā, kurā jaunās Baznīcas piekritēji dedzināja un iznīcināja iepriekšējo laiku altāra glezna un statujas, izstādes telpas sienas arī patiešām tikušas dedzinātas.

Reinis Suhanovs
izstādes scenogrāfs

Tā bija tāda bagātīga vide, kur tev kā cilvēkam ierādīja tavu mazo vietiņu. Ienākot reformācijai un Luteram, nozīme ir grafiskajam tekstam, grafiskā vide kļūst komunikatīvā vide.

Reformācijas gadadienai veltītie pasākumi šogad notiek viscaur Eiropā, arī Latvijā turpināsies vismaz līdz janvārim. Nacionālajā bibliotēkā izstāde būs skatāma līdz februārim.

Lasi vēl