Re, kā! Latvijā ir savākti 54 000 buramvārdi

Komentāri

Latvijā ir savākti aptuveni 54 000 buramvārdu, un ik gadu krājums tiek papildināts par vēl apmēram 100-200 teksta vienībām. Izrādās, ka daudzus no buramvārdiem izmantojam katru dienu.

Saliec rokas un noliecies uz papīra, un skaiti trīs reizes bez apstāšanās šos vārdus. Filoloģijas zinātņu doktors Aigars Lielbārdis buramvārdus pēta jau 12 gadu. Sākotnēji interese par tiem radusies studiju laikā un pēc tam pāraugusi profesionālā darbībā. Seno buramvārdu tūkstoši tiek glabāti Nacionālajā bibliotēkā Folkloras krātuvē.

Foto

Krātuvē pārsvarā atrodami tādi, kas saistīti ar slimībām un to ārstēšanu. Senākie buramvārdi krājumā ir pat no 19. gadsimta beigām. Bet lielākā krājuma daļa savākta, iesaistot skolas.

Savulaik pagājušā gadsimta 30. gados buramvārdi savākti līdzīgi kā šogad notikušajā Valodas talkā. Pēc tam tapis apjomīgs pētījums, kas izdots vienā no šīm grāmatām, un te, lūk, viens buramvārdu piemērs. Ja gadījumā sāp zobs, esot jāsaka – izej no kaula, dzīslas un miesas pie kokiem un akmeņiem.

Lai arī liela daļa buramvārdu tiek izmantoti dziedniecībā un tautas medicīnā, pētnieks zina teikt, ka daudzus no tiem kaut reizi ir izrunājis ikviens. Pētnieks stāsta, ka pēc senajiem buramvārdiem var uzzināt, kā vēsturiski attīstījusies tautas medicīna.

Arī mūsdienās ik gadu 54 tūkstošu buramvārdu lielajam krājumam tiek pievienota vismaz viena buramvārdu grāmatiņa. Tās uz bibliotēku nogādā zinātāji vai arī paši darbinieki atnes grāmatiņas, kas pārmantotas no radiniekiem.

Video

Lasi vēl