PTAC brīdina patērētājus par uzņēmuma ”A-mēbeles.lv” īstenoto komercpraksi

0 Komentāru
PTAC brīdina patērētājus par uzņēmuma ”A-mēbeles.lv” īstenoto komercpraksi
OKSANA DŽADANA, F64

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piemērojis 2000 eiro sodu uzņēmumam SIA “A-mēbeles.lv” par Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma pārākumiem, pavēstīja PTAC pārstāve Sanita Gertmane.

Viņa informēja, ka PTAC, pamatojoties uz Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu (NKAL) un pēc personu iesniegumu saņemšanas, ir izvērtējis uzņēmuma SIA “A-mēbeles.lv”  komercpraksi. Konkrētā komercprakse tiek īstenota kompānijas tīmekļvietnē, patērētājiem piedāvājot preces, par to iegādi ar patērētājiem slēdzot distances līgumus, taču neievērojot patērētāju likumiskās tiesības un nepildot līgumus.

PTAC saistībā ar konkrētā uzņēmuma īstenoto komercpraksi līdz šā gada 19.martam ir saņēmis 43 patērētāju sūdzības un, atbildot uz patērētāju elektroniskā pasta vēstulēm un tālruņa zvaniem, sniedzis 69 konsultācijas, savukārt kopš 19.marta ir saņemti vēl 14 patērētāju iesniegumi.

Atbilstoši patērētāju sniegtajai informācijai,  kompānija tās vietnē maldina patērētājus par piedāvāto preču pieejamību, vai to pieejamību noteiktajā termiņā, nepiegādā patērētājiem pasūtītās un apmaksātās preces apsolītajā termiņā. Vienlaikus “A-mēbeles.lv”  neievēro normatīvajos aktos noteiktos patērētāju samaksātās naudas summas atmaksas noteikumus gadījumos, kad patērētāji vienpusēji atkāpjas no noslēgtā līguma tādēļ, ka nav veikta preces piegāde.

Arī patērētāju saziņa ar “A-mēbeles.lv” ir apgrūtināta, jo kompānija izvairās no patērētāju sūdzību izskatīšanas saistībā ar noslēgtajiem līgumiem. “A-mēbeles.lv”  izteiktos solījumus piegādāt preci vai atdot samaksāto naudu nepilda.

PTAC uzskata, ka minētā “A-mēbeles.lv” rīcība negatīvi ir ietekmējusi vai varēja ietekmēt daudzu patērētāju ekonomiskās intereses un rīcību, tai skaitā, radot patērētājiem zaudējumus. Tādējādi “A-mēbeles.lv”  īstenotā komercprakse ir uzskatāma par profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi.

Ņemot vērā lietā minētos faktus, PTAC izlēmis aizliegt negodīgu komercpraksi, uzlikt kompānijai par pienākumu savā interneta vietnē sakārtot trūkstošo informāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, uzlikt soda naudu 2 000 eiro apmērā.

Ar pieņemto lēmumu var iepazīties šeit.

PTAC atgādina patērētājiem būt īpaši uzmanīgiem, iepērkoties interneta veikalos – iepriekš izlasīt atsauksmes, arī sūdzības un citu pārdevēja tirgus reputāciju raksturojošu informāciju. Papildus informācija par iepirkšanos distancē atrodama šeit.
0 Komentāru