Profesionālo skolu audzēkņus eksāmenos pārbauda ar novecojušiem un kļūdainiem jautājumiem

2 komentāri

Profesionālo izglītības iestāžu kvalifikācijas eksāmenu teorētiskajās daļās atrodami novecojuši un līdz ar to kļūdaini jautājumi, – sašutumu par to pauž eksāmenu pieņēmēji. Arī Valsts izglītības satura centrā (VISC) piekrīt, ka vecās shēmas un novecojušie uzdevumi ir jāmaina, bet to nevarot izdarīt ātri.

Tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka eksāmenu jautājumi un pareizās atbildes uz tiem daudzās profesijās vienkārši noveco. Pēc katra eksāmena vērtēšanas komisija apkopo savus labojumus un priekšlikumus par tā saturu.

Inženierzinātņu doktors Andris Ziemelis šogad ar iesniegumu VISC vērsās jau otro reizi. Viņš pieņem teorētiskos eksāmenus galdniekiem Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā. Viņš ir sašutis par to, ka eksāmenu jautājumos figurē pat mūsdienās jau aizliegtie darba galdi, kuru detaļas ir jānosauc pēc novecojušiem un nesaprotamiem zīmējumiem.

“Ja datu bāzi neatjauno, tajā sakrājas ļoti veca un jau nepareiza informācija. Vienkārši nepareiza. Agrāk tā tāda bija, un tādus darba galdus lietoja, mūsdienās viss ir mainījies,” stāsta Ziemelis.

Datu bāzē katrai profesijai ir izveidoti vairāki simti jautājumu, no kuriem arī tiek veidoti centralizēto kvalifikācijas eksāmenu uzdevumi. Tos atlasa VISC dators. Uzdevumu skaits svārstās no 40 līdz 80 atkarībā no profesijas. Idejiski, kvalifikācijas eksāmenu uzdevumu banka katru gadu būtu jāatjauno, ņemot vērā vērtēšanas komisiju pārstāvju iebildumus. Šādam nolūkam katra gada sākumā VISC paspārnē tiek veidota darba grupa, kurā strādā no trīs līdz pieciem cilvēkiem. Lielākam ekspertu skaitam valsts piešķirtā finansējuma nepietiek.

“Tas ir jādara. Bet tā kapacitāte nav tik liela darba grupās, nepiesakās mums nozares pārstāvji. Pieļauju, ka finansiālu apsvērumu dēļ. Tā samaksa tiešam nav liela. Pie mums strādā entuziasti,” atzīst VISC pārstāve Ruta Ančupāne.

Pašlaik VISC strādā pie jaunās metodikas, kuru varētu izmēģināt 2019. gadā. Profesionālo kompetenču pārbaude varētu uzlaboties pateicoties profesionālās izglītības satura reformai, kas tiek realizēta par Eiropas Savienības naudu.

Kvalifikācijas eksāmens sastāv no divām daļām. Teorētiskā daļa ir 100 punkti, praktiskā – 200. Lai noliktu eksāmenu, ir pareizi jāatbild vismaz uz 70%, proti, jāsaņem ne mazāk kā 210 punkti. To, ka tests ir kvalifikācijas eksāmena visvieglākā daļa, pēc eksāmena atzīst audzēkņi. Daudz vairāk esot jāpiestrādā pie padziļinātas grūtības jautājumiem, tādu parasti ir ap desmit.

“Testa daļa, protams, bija vieglāka, jo tas ir kā jau tests, ir atbildes,” neslēpj 4. kursa audzēknis Edijs Gavrilenko.

Kvalifikācijas eksāmena otrā – praktiskā daļa, norisināsies vasarā. Un tās uzdevumi arī mēdz būt kļūdaini. Piemēram, Ogres Tehnikuma galdnieku eksāmenā jau vairākus gadus pēc kārtas parādās kļūdas.

“Vienas un tās pašas kļūdas. Mēs jau bērnus brīdinām. Tiklīdz mēs ieraugām tos eksāmenus, jau zinām, kur ir kļūdas gan izmēros, gan arī saturā. Paši padomājiet, ka puisis izzāģē detaļu pēc dotajiem izmēriem, un tā detaļa neder. Puisis sāk uztraukties, eksāmena komisija sanāk, visi mierina, pasaka, ka tā nav viņa kļūda, un iedod nākamo detaļu. Bet tas ir laiks, to laiku, piedod, bet tas ir uztraukums. Ka viņš visu izdarījis ir pareizi, bet rezultāts ir nepareizs,” stāsta Ogres Tehnikuma Mežsaimnieku un koka izstrādājumu nodaļas vadītājs Klāvs Miezis.

Par šim kļūdām VISC jau vairākkārt ir ziņots. Bet līdz šim, lai gan tas skar lielu interesentu loku, nekas nav mainījies. Pagājušajā gadā profesionālās kvalifikācijas eksāmenus kārtoja 7000 cilvēku.