Policija aicina lauksaimniekus padomāt par savas tehnikas drošību un uzmanīties no zagļiem

Pievienot komentāru
Policija aicina lauksaimniekus padomāt par savas tehnikas drošību un uzmanīties no zagļiem
F64

Valsts policija brīdina lauksaimniekus par traktortehnikas zādzību riskiem.

Lai informētu par traktortehnikas drošības pasākumiem, Valsts policijas inspektori apzina reģionu saimniecības un to īpašniekus. Policisti ikdienā dodas pie lauksaimniekiem, lai atgādinātu par zādzību riskiem un vienotos par savstarpēju sadarbību traktortehnikas nosargāšanā.

Īpašu uzmanību Valsts policija pievērš pierobežu reģionu lielajām saimniecībām, sevišķi Lietuvas tuvumā, un to lauksaimniecības tehnikai, jo, kā rāda iepriekšējo gadu prakse, tieši robežas apkārtnē notikušas visvairāk traktoru zādzības.

Katrā reģionā par komunikāciju ar vietējiem lauksaimniekiem atbildīgi tuvākā iecirkņa inspektori. Viņu uzdevums ir apzināt vietējās saimniecības, uzrunāt saimniecību īpašniekus un vienoties, kā tiks organizēta savstarpējā komunikācija turpmāk. Lai novērstu zādzību risku, Valsts policijai ir svarīgi sadarboties ar lauksaimniekiem, jo operatīva informācijas apmaiņa, piemēram, gadījumos, kad saimniecības vai traktortehnikas tuvumā manīti nepazīstami cilvēki vai aizdomīgas automašīnas, ļauj iecirkņa inspektoram savlaicīgi reaģēt un pārbaudīt saņemto informāciju.

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks Juris Staļģevics norāda, ka attiecīgo pagastu iecirkņu inspektoriem ir jāatrod veids, kā komunicēt ar lauksaimniekiem un pagasta iedzīvotājiem. Piemēram, redzot uz lauka traktortehniku, kas veic savus darbus, iet klāt pie saimnieka un uzrunāt viņu. Galvenais ir atrast veidu, kā cilvēkus informēt par aktuālām noziegumu problēmām, spēt viņus brīdināt, izstāstīt, kas būtu jādara pašiem, lai pasargātu savu īpašumu. Jo vairāk mums būs vērīgu acu, jo vairāk mēs zināsim un operatīvāk varēsim veikt informācijas pārbaudi.

Valsts policija sadarbojas arī ar Lietuvas kolēģiem, lai kopīgi risinātu traktoru zādzību problēmu, jo iepriekšējos gados liela daļa nozagto traktoru pārvesti pāri robežai un atrasti Lietuvas teritorijā.

 

Policija aicina lauksaimniekus padomāt par savas tehnikas drošību, proti, aprīkot traktortehniku ar signalizāciju un globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) ierīcēm, kas ļauj ar satelīta palīdzību noteikt nozagtās tehnikas atrašanās vietu.

 

 

Tāpat policija brīdina, ka traktori jānovieto drošā un apsargājamā teritorijā. Tos nevajadzētu nepieskatītus atstāt uz lauka vai citā brīvi pieejamā vietā.

Valsts policija secinājusi, ka 2018. gadā pieaudzis gadījumu skaits, kad notikušas traktortehnikas GPS antenu un monitoru zādzības. Kopumā laika posmā no šī gada sākuma līdz 10.maijam konstatētas astoņas traktoru un piecas mini traktoru zādzības. Uzsākti astoņi kriminālprocesi.