Plāno turpināt sejas aizsegšanas ierobežošanas likumprojekta virzību

2 komentāri
Plāno turpināt sejas aizsegšanas ierobežošanas likumprojekta virzību
AP/LETA

Tieslietu ministrija (TM) plāno tālākai skatīšanai Ministru kabineta komitejā (MKK) virzīt sejas aizsegšanas ierobežošanas likumprojektu.

Likumprojektu plānots iekļaut 10. jūlija sēdes darba kārtībā. Pēc likumprojekta izskatīšanas MKK likumprojekts var tikt nosūtīts tālākai skatīšanai valdībā. Ministru kabinets tad varētu lemt par normatīvā akta projekta virzīšanu izskatīšanai Saeimā.

Jau ziņots, ka TM pēc ilgākas saskaņošanas pērn rudenī valsts sekretāru sanāksmē iesniedza likumprojektu, kas paredzēs ierobežotu seju aizsedzoša apģērba valkāšanu publiskās vietās, vienlaikus paredzot vairākus izņēmumus, kad attiecīgais ierobežojums netiktu piemērots.

Kā pamatoja ministrija, normatīvā akta projekts tapis, lai nodrošinātu “vienotas un harmoniskas sabiedrības pastāvēšanu, atvērtu savstarpējo sabiedrības locekļu saziņu un kopā dzīvošanu”.

Likumprojektā piedāvāts noteikt, ka publiskā vietā būs aizliegts aizsegt seju, izņemot atsevišķus gadījumus. Par publisku vietu likuma izpratnē tiks uzskatīta jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopīgo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kas par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi.

Par publisku vietu likumprojekta izpratnē nebūs uzskatāmi dievnami, lūgšanu telpas, kā arī telpas, kur notiek reliģiskā darbība.

2 komentāri