“Pirmkārt, tieši komunikācijas problēmas!” Piektdaļai ilgstošo bezdarbnieku ir autiskā spektra traucējumu pazīmes

5 komentāri

Šodien turpinām stāstīt par autisma problemātiku. Latvijas Universitātē veiktais pētījums liecina, ka piektdaļai ilgstošo bezdarbnieku ir autiskā spektra traucējumu pazīmes.

Autiski cilvēki var būt lieliski darba darītāji, bet pavisam neciešami komunikācijā ar kolēģiem. Bieži vien bezdarbnieku rindās nonāk tie, kuri tika atbrīvoti no darba jau cienījamā vecumā. Un, ņemot vērā parupju runas veidu un nespēju pielāgoties pieklājīgas un simpātiju izraisošas uzvedības normām, citā darbā autiskiem pusmūža cilvēkiem ir grūti iekārtoties. Jo uzreiz viņu īpašās un bieži vien lieliskās darba spējas nav pamanāmas, tā norāda pētnieki.

Ieva Bite
LU asociētā profesore, psiholoģijas doktore

Tas, ko mēs pētījām, ir – cik daudz šo cilvēku ir, un tad patiešam sanāca tā, ka 20% no pataujātiem bezdarbniekiem uzrādīja autisma pazīmes. Protams, mēs nevaram pateikt, vai tā diagnoze ir vai nav, bet katrā ziņā tie bija tie traucējumi, simptomi, kas arī visbiežāk ir redzami un, pirmkārt, tās ir tieši komunikācijas problēmas.

Starptautiskie pētījumi liecina, ka pasaulē ir nodarbināti tikai 16-18% cilvēku ar autiska spektra traucējumiem. Profesore pieļauj, ka Latvijā varētu būt vēl krietni mazāk.

5 komentāri