Pētījums: Vardarbība pret sievieti Latvijai gadā izmaksā 915 miljonus eiro

0 Komentāru
Pētījums: Vardarbība pret sievieti Latvijai gadā izmaksā 915 miljonus eiro
Ilustratīvs foto. (Foto: Pixabay.com)

Vardarbība pret sievieti Latvijai gadā izmaksā 915,202 miljonus eiro, liecina Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) pētījumā veiktie aprēķini.

Kopumā uz dzimumu balstīta vardarbība Latvijai gadā izmaksājot pat 1,049 miljardus eiro.

Kā liecina pētījumā veiktie aprēķini, vardarbība, kuru veic cietušā cilvēka intīmais partneris, Latvijai gadā izmaksā 495,124 miljonus eiro, no tiem 442,230 miljonu eiro zaudējumi saistīti tieši ar vardarbību pret sievieti.

Piemēram, Igaunijai vardarbība pret sievieti gadā izmaksā 593,131 miljonu eiro, bet Lietuvā – 1,344 miljardus eiro. ES valstu dalībvalstīm kopumā vardarbība pret sievieti gadā izmaksā pat 225,837 miljardus eiro.

Lai veiktu pētījumam nepieciešamos aprēķinus, EIGE sadarbībā ar Lielbritāniju izstrādāja metodoloģiju, kā rēķināt vardarbības izmaksas. Izmaksās ietilpst tādas pozīcijas kā zaudējumi cietušajai, tostarp ārstēšanas izdevumi, psihoemocionāla stāvokļa pasliktināšanās un citas izmaksas, slogs ekonomikai un darba devējam, tostarp slimības lapas, zaudēta produktivitāte un citi aspekti, kā arī slogs iesaistītajām institūcijām, proti, policijas, mediķu, sociālo dienestu un citu iesaistīto iestāžu noslodze. Turklāt šajās izmaksās neietilpst kaitējums, kas nodarīts bērniem.

Kā pausts pētījuma publikācijā, vardarbība pret sievietēm sakņojas sieviešu nevienlīdzīgā stāvoklī sabiedrībā, un tas atspoguļo nelīdzsvaroto sociālās, politiskās un ekonomiskās varas sadalījumu sabiedrībā starp sievietēm un vīriešiem. “Tā ir viens no mūsdienās izplatītākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un diskriminācijas veids, kas sievietēm rada vai var radīt fizisku, seksuālu, psiholoģisku vai ekonomisku kaitējumu vai ciešanas,” teikts publikācijā.

Vienlaikus tur norādīts, ka vardarbība pret sievietēm apdraud sieviešu cieņu un integritāti un rada nopietnu kaitējumu ģimenēm, kopienām un sabiedrībām.

0 Komentāru