Pētījums: Latvijas skolēnu prasmes sadarboties savā starpā ir zem vidējā līmeņa

0 Komentāru

OECD starptautiskā pētījumā pirmo reizi izvērtējusi skolēnu sadarbības prasmes. Tās uzskata par būtisku priekšnoteikumu bērna personības attīstībā. Latvijas skolēnu rezultāti pētījumā nav pārāk labi – viņu sadarbības iemaņas novērtētas zemāk nekā vidēji OECD valstīs. Turpretī igauņu skolēnu sasniegumi ir vieni no visaugstākajiem. 

Starptautiskā pētījumā, kurā vērtētas 15 gadus vecu skolēnu prasmes komunicēt, risināt konfliktus, veidot komandu, panākt vienošanos un līdzīgas uz savstarpēju sadarbību balstītas prasmes, novērots, ka Latvijas jauniešiem tas īpaši labi nepadodas. Viņu iemaņas novērtētas zem Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD valstu vidējā līmeņa.

Kopumā pētījumā piedalījās 51 valsts, un Latvija tajā ierindojas 29. vietā. Ar augstiem rezultātiem mūsu jauniešus pārspēj kaimiņi igauņi – viņiem sestā vieta. Lietuvas skolēnu sasniegumi ir zemāki nekā Latvijai.

Šis pētījums veikts pirmo reizi, tādēļ par tendencēm ir pāragri spriest. Taču Valsts izglītības satura centra vadītājs akcentē, ka rezultāti nav pārsteidzoši. Zinot, ka Latvijas skolēniem nestandarta uzdevumu risināšana sagādā grūtības, savstarpēja sadarbība ir viena no kompetencēm, kas jau ir iestrādāta jaunajā mācību saturā.

Guntars Catlaks
VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRA VADĪTĀJS

Pieņemu, ka ļoti bieži šis darbs mazās grupās vai sadarbības prasmes tiek uzskatītas par tādu papildu elementu, galvenokārt joprojām pievēršot uzmanību zināšanām, individuāli apgūstamām, bet tas, ko skolēni var izdarīt, šādu problēmu risināšanā mazās grupās.

Rezultāti parāda interesantas nianses, piemēram, visās pētījuma dalībvalstīs meitenes daudz labāk prot sadarboties nekā zēni. Lielu lomu spēlē arī ģimeņu sociālekonomiskais stāvoklis, jo tas ir augstāks, jo atvērtāki sadarbībai ir bērni. Kā arī mazsvarīga nav skolu atrašanās vieta – laukos bērni risināt problēmas neprot tik labi kā tie, kas dzīvo un mācās pilsētās.

0 Komentāru