Pētījums: Centralizēto eksāmenu rezultāti laukos un lielajās pilsētās būtiski neatšķiras

2 komentāri

Skolas izglītības kvalitāte nav atkarīga no tās lieluma, tā secināts Latvijas Pašvaldību savienības veiktajā pētījumā.

Izpētītie centralizēto eksāmenu rezultāti iepriekšējos divos mācību gados kopumā liecina, ka skolēnu sniegums pasliktinās. Tomēr tas vērojams visās – gan pilsētu vidusskolās un ģimnāzijās, gan lauku skolās. Lai arī centralizēto eksāmenu rezultāti  lauku vidusskolās ir zemāki, tomēr šis rādītājs tikai nedaudz atpaliek no mācību iestādēm pilsētās.

Ināra Dundure
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

Skolas kvalitāte, ja mēs viņu mēram pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, nav atkarīga no kārtotāju skaita jeb skolas lieluma. Kad parādījām “Top 10” pa dažādiem līmeņiem, ir ļoti labas skolas laukos, Rīgā, mazajos novados, lielajos novados, – tas nav rādītājs, pēc tā mēs nedrīkstam pieņemt lēmumus.

2 komentāri