Pētījums atklāt satraucošas tendences skolēnu eksāmenu rezultātos

3 komentāri

Satraucošas tendences centralizēto eksāmenu rezultātos pamanījusi Latvijas Pašvaldību savienība.

Analizējot pēdējo gadu statistiku, redzams, ka skolēnu sniegums ar katru gadu pasliktinās, turklāt visizteiktāk tas novērojams lielajās pilsētu skolās. Savukārt atsevišķās skolās, tālu no pilsētas, sekmes pat uzlabojas.

Pētījums, kurā analizēti Latvijas skolu centralizēto eksāmenu rezultāti veikts jau trešo gadu pēc kārtas, izmantojot publiski pieejamus datus. Latvijas Pašvaldību savienībā uzskata, ka izglītības ministrijas veiktā eksāmenu rezultātu analīze neatspoguļo skolēnu sekmju patieso ainu.

Pašvaldību savienības pētījumā ņemti vērā vairāki parametri, – skolas atrašanās vieta, skolas tips, mācību plūsma. Galvenais tā mērķis, – dot iespēju pēc saprotamiem kritērijiem saprast, kāda ir izglītības sistēma pašvaldībās.

Pētījums atklāj, ka pēdējos gados vērojama centralizēto eksāmenu rezultātu pasliktināšanās, īpaši pilsētu skolās.

Pašvaldību savienībā uzsver, ka skolās, kur eksāmenu rezultāti ir slikti, jāvērtē arī skolotāju kompetence. Vienlaikus gan ir skaidrs, ka demogrāfiskās situācijas dēļ mazo skolu slēgšana  Latvijā turpināsies.