Pētījumā par izglītības kvalitāti iedzīvotāji viszemāk novērtē vidējo izglītību

1 komentārs

Sociologi izpētījuši, ko Latvijas iedzīvotāji domā par mūsu valstī iegūstamās izglītības kvalitāti. Kopumā uzskats ir, ka tās kvalitāte ir viduvēja. Augstāk kotējas pirmsskolu līmenis, zemāk – vidējā izglītība.

Izglītības ministrija gan ir skeptiska, vai šāda iedzīvotāju viedokļu apkopojuma var izdarīt kaut kādus konkrētus secinājumus par to, ko vajadzētu darīt citādāk.

Pētījuma autori vairāk nekā 1000 dažāda vecuma iedzīvotājiem lūdza vērtēt kvalitāti dažādiem izglītības līmeņiem Latvijā. Lielākā daļa iedzīvotāju to vērtē kā viduvēju. Labākais novērtējums ir pirmsskolas līmenim. Tam seko pamata un augstākā izglītība. Iedzīvotāji uzskata, ka zemākā izglītības kvalitāte ir Latvijas vidusskolās. Analizējot visus datus, aprēķināts arī kopējais izglītības indekss – 100 punktu skalā Latvijas izglītībā tas ir 55,6.

“Nu, tas mums rāda, ka esam statistiski vidēji. Latvijas iedzīvotājs saka, tā Latvijas izglītības kvalitāte ir tāda stingri viduvēja. Varbūt mazlietiņ iet uz labu, bet lielās līnijās ir viduvēja. Tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotāji nav lielā sajūsmā par izglītības kvalitāti, tai pat laikā viņu vērtējumi nav tādi, ka mēs te varētu gaidīt kaut kādas protesta akcijas,” norāda SKDS direktors Arnis Kaktiņš.

Tāpat aptaujā respondentiem tika vaicāts viedoklis par izglītības kvalitātes izmaiņām pēdējo gadu laikā. 33,8% aptaujāto, kuriem ģimenē ir bērni vai jaunieši, kas mācās, norādīja, ka vērojama pasliktināšanās. Savukārt uzlabošanos izglītības kvalitātē Latvijā novērojuši 23,8% respondentu. Vai šādi var salīdzināt izglītības kvalitāti, Izglītības ministrija šaubās.

“Bet tad ir jautājums, kas tieši ir vai nav ok. Tas ir tas, kā pietrūka. Tas, ka ir septiņi vai astoņi, ko tas parāda? Kas tad ir jādara tālāk, ko mainīt, ko saglabāt? Tas ir attēls. Subjektīvs attēls. Un tad ir jautājums, cik mēs varam vērtēt tikai no attēla,” saka Izglītības ministrijas vecākā eksperte Anžela Jurjāne-Brēmane.

Pētījuma veicēji gan norādīja, ka konkrētākus secinājumus varēs izdarīt pēc gadiem, jo plānots šādu indeksu izstrādāt arī turpmāk. Tikmēr, lai mērītu izglītības kvalitāti, darba ķērusies klāt arī Izglītības ministrija. Šobrīd tiek izstrādāta izglītības kvalitātes monitoringa sistēma, kurā varēs sekot līdz bērnu progresam mācībās jau no pirmsskolas.

1 komentārs